KÚ-05946/2019

21.11.2019

Ředitel úřadu vyhlašuje výběrové řízení na služební místo: rada/odborný rada - právník