Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
Podání v elektronické podobě kp.valklobouky@cuzk.cz elektronická adresa podatelny
Podání v listinné podobě a podání v elektronické podobě na technických nosičích dat kancelář č.105 podatelna, I.podlaží
Ústní podání kancelář č.105 podatelna, I.podlaží

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Zdeněk Dorňák108577311214zdenek.dornak@cuzk.czpotvrzování geometrických plánů
Mgr. Radek Kamenčák40577311229radek.kamencak@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Bc. Helena Lukáčová122577311212helena.lukacova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Hana Strnadová105577311227hana.strnadova@cuzk.czposkytování informací a podkladů, nahlížení do KN
Ing. Pavel Šuráň31577311216pavel.suran@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace a dokumentace KN

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

16.01.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2020) je k dispozici ke stažení.

31.12.2019
Upozorňujeme, že podle zákona  č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, dochází s účinností od 1. 1. 2020 ke změně výše některých správních poplatků, zejména poplatku za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí z původních 1000 Kč na 2000 Kč.

30.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Legislativa KN.