Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
Podání v elektronické podobě kp.valklobouky@cuzk.cz elektronická adresa podatelny
Podání v listinné podobě a podání v elektronické podobě na technických nosičích dat kancelář č.105 podatelna, I.podlaží
Ústní podání kancelář č.105 podatelna, I.podlaží

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Zdeněk Dorňák108577311214zdenek.dornak@cuzk.czpotvrzování geometrických plánů
Mgr. Radek Kamenčák40577311229radek.kamencak@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Bc. Helena Lukáčová122577311212helena.lukacova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Hana Strnadová105577311227hana.strnadova@cuzk.czposkytování informací a podkladů, nahlížení do KN
Ing. Pavel Šuráň31577311216pavel.suran@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace a dokumentace KN

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.