Kontakty

Typ Telefon
podatelna 577311227

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Lukáčová Helena Bc. CV122577311212helena.lukacova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Šuráń Pavel Ing. 31577311216pavel.suran@cuzk.czzástupce ředitele KP a vedoucí oddělení aktualizace a dokumentace KN
Kamenčák Radek Mgr. 40577311229radek.kamencak@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Běhunčíková Renata Bc. 121
577311221
renata.behuncikova@cuzk.czposkytování informací
Fojtíková Anežka 33
577311215
anezka.fojtikova@cuzk.czzápis řízení V a Z
Dorňák Zdeněk 108
577311214
zdenek.dornak@cuzk.czpotvrzování geometrických plánů
Fojtík Jaroslav 39
577311220
jaroslav.fojtik@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Kamenčák Radek Mgr. 40
577311229
radek.kamencak@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Andrýsková Hana Ing. 34
577311213
hana.andryskova@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Mikulín Roman Dis. 39
577311220
roman.mikulin@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Poláchová Věra 105
577311211
vera.polachova@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Salvét Rudolf 31
577311216
rudolf.salvet@cuzk.czobnova katastrálního operátu, informatik KP
Skřeková Pavlína Bc. 35
577311224
pavlina.skrekova@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Slováková Kateřina 33
577311215
katerina.slovakova@cuzk.czzápis v řízení V a Z
Strnadová Hana 105
577311227
hana.strnadova@cuzk.czposkytování informací a podkladů, nahlížení do KN
Strojilová Jarmila 34
577311213
jarmila.strojilova@cuzk.czspráva dokumentace katastru
Tománková Dana 115
577311223
dana.tomankova@cuzk.czkontrola aktualizace
Vilímková Edita 114
577311222
edita.vilimkova@cuzk.czzápis v řízení V a Z

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

vfk.valasske-klobouky@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

21.01.2020
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

16.01.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2020) je k dispozici ke stažení.

31.12.2019
Upozorňujeme, že podle zákona  č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, dochází s účinností od 1. 1. 2020 ke změně výše některých správních poplatků, zejména poplatku za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí z původních 1000 Kč na 2000 Kč.