Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání (e-mail) kp.uhhradiste@cuzk.cz elektronická adresa podatelny
podání v elektronické podobě na technických nosičích dat (CD, DVD, USB Flash) kancelář č.102 podatelny
podání v listinné podobě kancelář č.102 podatelny
ústní podání kancelář č.102 podatelny

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Iveta Angerová2-112A572523135
iveta.angerova@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Andrea Březinová2-103572523121
andrea.brezinova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Dagmar Červenáková2-105572523119
dagmar.cervenakova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Ing. Marta Dynková2-115572523152
marta.dynkova@cuzk.czřízení o údajích SGI
Dagmar Hlaváčková2-117572523139
dagmar.hlavackova@cuzk.czvedení katastrální mapy
Bc. Michaela Hudečková2-101572523158
michaela.hudeckova@cuzk.czposkytování informací KN, poskytování podkladů, nahlížení do KN, poskytování informací PK
Ing. Stanislav Jahoda2-109572523105
stanislav.jahoda@cuzk.czředitel katastrálního pracoviště
Jitka Janálová2-106572523117
jitka.janalova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Romana Kubišová2-121A572523160
romana.kubisova@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Eva Straková2-110572523106
eva.strakova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Svatava Straková2-104572523118
svatava.strakova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Ing. Magdalena Stýskalová2-120572523140
magdalena.styskalova@cuzk.czposkytování informací KN, poskytování podkladů, nahlížení do KN, poskytování informací PK
Ing. Jan Tomášek2-129572523150
jan.tomasek@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace KN
DiS. Lenka Vavřiníková2-106572523117
lenka.vavrinikova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

15.09.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2021) je k dispozici ke stažení.

15.09.2021
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 21. září.

09.09.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Pověřenec pro ochranu osobních údajů.