Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání (e-mail) kp.uhhradiste@cuzk.cz elektronická adresa podatelny
podání v elektronické podobě na technických nosičích dat (CD, DVD, USB Flash) kancelář č.102 podatelny
podání v listinné podobě kancelář č.102 podatelny
ústní podání kancelář č.102 podatelny

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Iveta Angerová2-112A572523135iveta.angerova@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Veronika Baná2-110572523107zápisy v řízení V a Z
Andrea Březinová2-103572523121andrea.brezinova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Dagmar Červenáková2-105572523119dagmar.cervenakova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Ing. Marta Dynková2-115572523152marta.dynkova@cuzk.czřízení o údajích SGI
Dagmar Hlaváčková2-117572523139dagmar.hlavackova@cuzk.czvedení katastrální mapy
Bc. Michaela Hudečková2-129A572523151michaela.hudeckova@cuzk.czposkytování informací KN, poskytování podkladů, nahlížení do KN, poskytování informací PK
Ing. Stanislav Jahoda2-109572523105stanislav.jahoda@cuzk.czředitel katastrálního pracoviště
Jitka Janálová2-106572523117jitka.janalova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Romana Kubišová2-121A572523160romana.kubisova@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Eva Straková2-110572523106eva.strakova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Svatava Straková2-104572523118svatava.strakova@cuzk.czposkytování informací KN, poskytování podkladů, nahlížení do KN, poskytování informací PK
Ing. Magdalena Stýskalová2-120572523140magdalena.styskalova@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Ing. Jan Tomášek2-129572523150jan.tomasek@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace KN
DiS. Lenka Vavřiníková2-106572523117lenka.vavrinikova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
JUDr. Jana Vůleová2-107572523110jana.vuleova@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů

Aktuality

01.07.2019
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, přijímá platební karty pro úhrady správních poplatků dle položek 119 a 120 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, a úplat stanovených vyhláškou č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, v platném znění (s výjimkou úplaty za službu sledování změn). Klientům není účtován žádný transakční poplatek.