Kontakty

Typ Telefon
fax 572523104

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Jahoda Stanislav Ing. CV2-109572523105stanislav.jahoda@cuzk.czředitel katastrálního pracoviště
Tomášek Jan Ing. 2-129572523150jan.tomasek@cuzk.czzástupce ředitele KP a vedoucí oddělení dokumentace KN
Andrešičová Lenka Bc. BA. 2-112572523134lenka.andresicova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace KN
Vůleová Jana JUDr. 2-107572523110jana.vuleova@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Angerová Iveta 2-112A
572523135
iveta.angerova@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Baná Veronika 2-110
572523107
zápisy v řízení V a Z
Březinová Andrea 2-103
572523121
andrea.brezinova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Bruková Jarmila Mgr. 2-124B
572523112
jarmila.brukova@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Cigošová Daniela 2-121
572523161
daniela.cigosova@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Černušková Petra Mgr. 2-124A
572523154
petra.cernuskova@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Červenáková Dagmar 2-105
572523119
dagmar.cervenakova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Dvouletá Irena 2-112
572523131
irena.dvouleta@cuzk.czkontrola aktualizace
Dynková Marta Ing. 2-115
572523152
marta.dynkova@cuzk.czřízení o údajích SGI
Gabrielová Martina 2-124D
572523157
martina.gabrielova@cuzk.czposkytování informací KN, poskytování podkladů, nahlížení do KN, poskytování informací PK
Halámková Vanda 2-118
572523133
vanda.halamkova@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Hlaváčková Dagmar 2-117
572523139
dagmar.hlavackova@cuzk.czvedení katastrální mapy
Hubáčková Dagmar Ing. 2-121A
572523155
dagmar.hubackova@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Hudečková Michaela Bc. 2-129A
572523151
michaela.hudeckova@cuzk.czposkytování informací KN, poskytování podkladů, nahlížení do KN, poskytování informací PK
Janálová Jitka 2-106
572523117
jitka.janalova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Jochová Jitka 2-105
572523113
jitka.jochova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Jurásková Hana 2-113A
572523137
hana.juraskova@cuzk.czvedení katastrální mapy
Keňová Ilona 2-105
572523114
ilona.kenova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Klofáčová Věra 2-113
572523115
vera.klofacova@cuzk.czkontrola listin určených z záznamu
Kubišová Romana 2-121A
572523160
romana.kubisova@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Matulková Marcela 2-112a
572523135
marcela.matulkova@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Petříková Darina 2-101
572523103
darina.petrikova@cuzk.czposkytování informací KN, poskytování podkladů, nahlížení do KN, poskytování informací PK
Pospíšil Jiří 2-114
572523130
jiri.pospisil@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Rynda Přemysl Mgr. 2-116
572523136
premysl.rynda@cuzk.czřízení o opravě chyby v SPI
Sedlářová Jarmila Ing. 2-119
572523159
jarmila.sedlarova@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Straková Eva 2-110
572523106
eva.strakova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Straková Svatava 2-104
572523118
svatava.strakova@cuzk.czposkytování informací KN, poskytování podkladů, nahlížení do KN, poskytování informací PK
Stýskalová Magdalena Ing. 2-120
572523140
magdalena.styskalova@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Talášková Lenka 2-113A
572523120
lenka.talaskova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Tománková Martina Mgr. 2-124C
572523116
martina.tomankova@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Vavřiníková Lenka DiS. 2-106
572523117
lenka.vavrinikova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

vfk.uherske-hradiste@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

19.02.2020
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2019.

19.02.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Správce DMVS.

17.02.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2020) je k dispozici ke stažení.