Kontakty

Typ Telefon
fax 572523104

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Jahoda Stanislav Ing. CV2-109572523105stanislav.jahoda@cuzk.czředitel katastrálního pracoviště
Tomášek Jan Ing. 2-129572523150jan.tomasek@cuzk.czzástupce ředitele KP a vedoucí oddělení dokumentace KN
Andrešičová Lenka Bc. BA. 2-112572523134lenka.andresicova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace KN
Vůleová Jana JUDr. 2-107572523110jana.vuleova@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Angerová Iveta 2-112A572523135iveta.angerova@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Baná Veronika 2-110572523107zápisy v řízení V a Z
Březinová Andrea 2-103572523121andrea.brezinova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Bruková Jarmila Mgr. 2-124B572523112jarmila.brukova@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Cigošová Daniela 2-121572523161daniela.cigosova@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Černušková Petra Mgr. 2-124A572523154petra.cernuskova@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Červenáková Dagmar 2-105572523119dagmar.cervenakova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Dvouletá Irena 2-112572523131irena.dvouleta@cuzk.czkontrola aktualizace
Dynková Marta Ing. 2-115572523152marta.dynkova@cuzk.czřízení o údajích SGI
Gabrielová Martina 2-124D572523157martina.gabrielova@cuzk.czposkytování informací KN, poskytování podkladů, nahlížení do KN, poskytování informací PK
Halámková Vanda 2-118572523133vanda.halamkova@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Hlaváčková Dagmar 2-117572523139dagmar.hlavackova@cuzk.czvedení katastrální mapy
Hubáčková Dagmar Ing. 2-121A572523155dagmar.hubackova@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Hudečková Michaela Bc. 2-129A572523151michaela.hudeckova@cuzk.czposkytování informací KN, poskytování podkladů, nahlížení do KN, poskytování informací PK
Janálová Jitka 2-106572523117jitka.janalova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Jochová Jitka 2-105572523113jitka.jochova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Jurásková Hana 2-113A572523137hana.juraskova@cuzk.czvedení katastrální mapy
Keňová Ilona 2-105572523114ilona.kenova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Klofáčová Věra 2-113572523115vera.klofacova@cuzk.czkontrola listin určených z záznamu
Kubišová Romana 2-121A572523160romana.kubisova@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Matulková Marcela 2-112a572523135marcela.matulkova@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Petříková Darina 2-101572523103darina.petrikova@cuzk.czposkytování informací KN, poskytování podkladů, nahlížení do KN, poskytování informací PK
Pospíšil Jiří 2-114572523130jiri.pospisil@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Rynda Přemysl Mgr. 2-116572523136premysl.rynda@cuzk.czřízení o opravě chyby v SPI
Sedlářová Jarmila Ing. 2-119572523159jarmila.sedlarova@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Straková Eva 2-110572523106eva.strakova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Straková Svatava 2-104572523118svatava.strakova@cuzk.czposkytování informací KN, poskytování podkladů, nahlížení do KN, poskytování informací PK
Stýskalová Magdalena Ing. 2-120572523140magdalena.styskalova@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Talášková Lenka 2-113A572523120lenka.talaskova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Tománková Martina Mgr. 2-124C572523116martina.tomankova@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Vavřiníková Lenka DiS. 2-106572523117lenka.vavrinikova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

vfk.uherske-hradiste@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality

01.07.2019
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, přijímá platební karty pro úhrady správních poplatků dle položek 119 a 120 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, a úplat stanovených vyhláškou č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, v platném znění (s výjimkou úplaty za službu sledování změn). Klientům není účtován žádný transakční poplatek.