Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
ostatní podání dveře č. 101 přízemí vpravo

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Marie Krčilová305566585715
marie.krcilova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Bc. Ladislav Juřík310566585733
ladislav.jurik@cuzk.czoddělení právních vztahů
Věra Klementová210566585714
vera.klementova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Ludmila Knapová304566585716
ludmila.knapova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Ludmila Kršáková214566585738
ludmila.krsakova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Zdeňka Šušmáková210566585717
zdena.susmakova@cuzk.czoddělení dokumentace

Aktuality pracoviště

26.04.2021
Od 26.4.2021 do odvolání je parkoviště u Katastrálního pracoviště ve Ždáru nad Sázavou, Strojírenská 8, Žďár nad Sázavou z technických důvodů uzavřeno.
Příchod ke Katastrálnímu pracovišti ve Žďáru nad Sázavou je umožněn pouze po chodníku.

Aktuality úřadu

01.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada v oddělení dokumentace KN Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou.

09.04.2021
Katastrální úřad oznamuje, že od 12. 4. 2021 upravuje úřední hodiny na všech katastrálních pracovištích. Bližší informace naleznete na úřední desce. I nadále žádáme o dodržování dosud nastavených hygienických a režimových opatření pro zamezení šíření nemoci COVID-19.

Aktuality resortu

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů.