Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
ostatní podání dveře č. 101 přízemí vpravo

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Marie Krčilová305566585715
marie.krcilova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Bc. Ladislav Juřík310566585733
ladislav.jurik@cuzk.czoddělení právních vztahů
Věra Klementová210566585714
vera.klementova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Ludmila Knapová304566585716
ludmila.knapova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Ludmila Kršáková214566585738
ludmila.krsakova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Zdeňka Šušmáková210566585717
zdena.susmakova@cuzk.czoddělení dokumentace

Aktuality pracoviště

12.10.2020
S účinností od 12 října 2020 dochází na Katastrálním pracovišti Žďár nad Sázavou k omezení úředních hodin v období nouzového stavu více na úřední desce.

Aktuality úřadu

02.03.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada v oddělení aktualizace KN 
Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou.

12.02.2021
Od 15. 2. 2021 upravujeme úřední hodiny pro veřejnost na všech katastrálních pracovištích Vysočiny (podatelny i přepážky k poskytování údajů) na pondělí a středu 8,00 – 17,00 hod.
I nadále žádáme o dodržování dosud nastavených hygienických a režimovových opatření, jejichž smyslem je zamezení šíření nemoci COVID-19.

Aktuality resortu

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

15.02.2021
Od 15.2.2021 jsou úřední hodiny na všech katastrálních úřadech v rozsahu minimálně pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, pokud to aktuální personální situace umožňuje, tak i nad tento rozsah. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

11.02.2021
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2021"