Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu k.ú. Červená Lhota
Platnost od: 03.08.2022 Platnost do: 05.09.2022

Veřejná vyhláška - k.ú. Slavičky, věcné břemeno výměnku, Ivan Zadorožný
Platnost od: 10.05.2022  

Veřejná vyhláška ZDŘ-151/2021-710 Obecné obeslání Macháček
Platnost od: 01.11.2021 Platnost do: 01.11.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-151/2021-710 Obecné obeslání Macháček 2
Platnost od: 01.11.2021 Platnost do: 01.11.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-44/2021-710 Obecné obeslání Šišulová
Platnost od: 27.09.2021 Platnost do: 27.09.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-44/2021-710 Obecné obeslání Šišulová 2
Platnost od: 27.09.2021 Platnost do: 27.09.2022

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Oznámení ÚOZI o možnosti hradit SP za žádost o potvrzení GP inkasem
Platnost od: 07.10.2015  

Formulář – Žádost o uzavření inkasní smlouvy
Platnost od: 07.10.2015  

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

05.08.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo  na služební místo rada/odborný rada Technického odboru v oddělení obnovy katastrálního operátu II, místo výkonu služby Žďár nad Sázavou.

19.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent v oddělení právní vztahy k nemovitostem Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou na Katastrálním úřadu pro Vysočinu.

Aktuality resortu

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.

16.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.