Aktuality úřadu

05.08.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo  na služební místo rada/odborný rada Technického odboru v oddělení obnovy katastrálního operátu II, místo výkonu služby Žďár nad Sázavou.

19.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent v oddělení právní vztahy k nemovitostem Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou na Katastrálním úřadu pro Vysočinu.

19.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent/rada v oddělení aktualizace KN Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou na Katastrálním úřadu pro Vysočinu.