Kontakty

Typ Telefon
fax 565301753
ústředna 565301751

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Kostka Jaroslav Ing. CV7565301752jaroslav.kostka@cuzk.czředitel katastrálního pracoviště
Bérešová Hana Mgr. 206565301771hana.beresova@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Čapek Jan Ing. 8565301763jan.capek@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace KN
Váňová Stanislava Mgr. 10565301766stanislava.vanova@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace KN

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Adamec Martin 6
565301762
martin.adamec@cuzk.czoddělení aktualizace KN
Cabadajová Jaroslava Ing. 11
565301767
jaroslava.cabadajova@cuzk.czoddělení aktualizace KN
Čechová Lenka Mgr. 12
565301768
lenka.cechova2@cuzk.czoddělení právních vztahů
Doskočil Luděk 6
565301762
ludek.doskocil@cuzk.czoddělení aktualizace KN
Gebarovská Zdeňka 205
565301770
zdenka.gebarovska@cuzk.czoddělení právních vztahů
Hadrava Josef Ing. 212
565301777
josef.hadrava@cuzk.czoddělení právních vztahů
Hávová Lucie Mgr. 207
565301772
lucie.havova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Honzlová Viera 4
565301758
viera.honzlova@cuzk.czoddělení aktualizace KN
Hubata-Vacek Václav Ing. 9
565301764
vaclav.hubata-vacek@cuzk.czoddělení aktualizace KN
Kaňková Drahomíra 208
565301770
drahomira.kankova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Klap Radek 3
565301757
radek.klap@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Král Vladimír Ing. 209
565301775
vladimir.kral@cuzk.czpověřen správou sítě KP
Kutílková Lenka 4
565301758
lenka.kutílkova@cuzk.czoddělení aktualizace KN
Larvová Jana 5
565301760
jana.larvova@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Markvartová Soňa 2
565301756
sona.markvartova@cuzk.czoddělení dokumentace KN, pověřena ekonomickou agendou
Martínek Zdeněk 210
565301774
zdenek.martinek@cuzk.czoddělení právních vztahů
Matoušková Jana 6
565301761
jana.matouskova@cuzk.czoddělení aktualizace KN
Novák Radek 9
565301764
radek.novak@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Nováková Marie 3
565301757
marie.novakova@cuzk.czoddělení aktualizace KN
Peroutková Marcela 205
565301770
marcela.peroutkova@cuzk.czoddělení aktualizace KN
Randová Jitka 11
565301767
jitka.randova@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Schmidtová Jaroslava 212
565301777
jaroslava.schmidtova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Šimanová Marie 211
565301776
marie.simanova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Šimonová Marcela 12
565301768
marcela.simonova@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Slavík Jaromír 15
565301769
jaromir.slavik@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Tomanová Eva 6
565301761
eva.tomanova@cuzk.czoddělení aktualizace KN
Vovsová Lenka 213
565301778
lenka.vovsova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Vytisková Lenka Mgr. 213
565301778
lenka.vytiskova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Zemanová Ivana 207
565301772
ivana.zemanova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Zhorná Pavla 211
565301776
pavla.zhorna@cuzk.czoddělení právních vztahů

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

vfk.pelhrimov@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička