Schránka pro bezkontakní podání

18.03.2020

„Přestože jsou v souladu s usnesením vlády č. 217 ze dne 15. března 2020 úřední hodiny pro veřejnost pouze v pondělí a středu od 8,00 do  11,00 hod., je možné i mimo tyto úřední hodiny vhodit podání v zalepené obálce do uzavřené schránky, která je umístěna u vstupu do budovy katastrálního pracoviště. Schránka je zpřístupněna nepřetržitě.  Schránka je zaměstnanci vybírána minimálně 1x za hodinu v době od 8:00 do 14:00 hodin. Mimo tuto dobu není zabezpečeno vybírání ze schránky a nedoporučuje se tedy vkládat podání do schránky  v době od 14:00 odpoledne do 7:00 ráno následujícího dne. Pokud bude v podání uvedena e-mailovou adresa, bude na ní zasláno potvrzení o přijetí podání. V případě,  že je s podáním spojena poplatková povinnost, bude účastníkům zaslána i výzva k úhradě správního poplatku převodem na účet. Děkujeme, že budete v co největší míře využívat této zcela bezkontaktní možnosti.“