Nový termín zavedení obnoveného operátu v k.ú. Květnov

02.08.2022

V souvislosti s technickými problémy na úřední desce města Havlíčkův Brod bude obnovený operát pro katastrální území Květnov zaveden do katastru nemovitostí (zplatněn) v novém termínu:
říjen 2022.
O zplatnění budete informování i na úřední desce Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod.