Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-2339/2019-510 Vyrozumění o provedení vkladu Husák
Platnost od: 22.05.2019 Platnost do: 07.06.2019

Veřejná vyhláška V-2339/2019-510 Vyrozumění o provedení vkladu Husáková
Platnost od: 22.05.2019 Platnost do: 07.06.2019

Veřejná vyhláška V-2350/2019-510 Vyrozumění o provedení vkladu Kopřiva
Platnost od: 22.05.2019 Platnost do: 07.06.2019

Veřejná vyhláška V-2426/2019-510 Vyrozumění o provedení vkladu Žáček
Platnost od: 22.05.2019 Platnost do: 07.06.2019

Veřejná vyhláška V-2444/2019-510 Přerušení řízení Wendlerová
Platnost od: 22.05.2019 Platnost do: 07.06.2019

Veřejná vyhláška ZDŘ-46/2019-510 Odstranění nesouladu Mašková
Platnost od: 22.05.2019 Platnost do: 07.06.2019

Veřejná vyhláška ZDŘ-52/2019-510 Odstranění nesouladu Riedel
Platnost od: 22.05.2019 Platnost do: 07.06.2019

Dražební vyhláška 209 Ex 245/2012-186
Platnost od: 21.05.2019 Platnost do: 20.06.2019

Veřejná vyhláška V-2377/2019-510 Vyrozumění o provedení vkladu Gubík
Platnost od: 21.05.2019 Platnost do: 06.06.2019

Veřejná vyhláška V-2540/2019-510 Vyrozumění o provedení vkladu Prášil
Platnost od: 21.05.2019 Platnost do: 06.06.2019

Veřejná vyhláška ZDŘ-48/2019-510 Odstranění nesouladu Zemanová
Platnost od: 21.05.2019 Platnost do: 06.06.2019

Veřejná vyhláška V-2313/2019-510 Rozhodnutí o částečném povolení vkladu Mlejnek
Platnost od: 20.05.2019 Platnost do: 05.06.2019

Veřejná vyhláška V-2334/2019-510 Rozhodnutí o částečném povolení vkladu Mlejnek
Platnost od: 20.05.2019 Platnost do: 05.06.2019

Veřejná vyhláška V-3097/2019-510 Informace o vyznačení plomby Svoboda
Platnost od: 20.05.2019 Platnost do: 05.06.2019

Dražební vyhláška 030 EX 35470/13-149
Platnost od: 17.05.2019 Platnost do: 20.06.2019

Dražební vyhláška 040 EX 5400/07-160
Platnost od: 17.05.2019 Platnost do: 25.06.2019

Dražební vyhláška 124 EX 1275/10-177
Platnost od: 17.05.2019 Platnost do: 24.07.2019

Veřejná vyhláška V-3039/2019-510 Informace o vyznačení plomby Smrčka
Platnost od: 17.05.2019 Platnost do: 02.06.2019

Veřejná vyhláška V-2176/2019-510 Vyrozumění o provedení vkladu Štěpnička
Platnost od: 16.05.2019 Platnost do: 01.06.2019

Dražební vyhláška 120 EX 15787/12-252
Platnost od: 15.05.2019 Platnost do: 10.07.2019

Veřejná vyhláška V-1257/2019-510 Zastavení řízení Sabolová
Platnost od: 15.05.2019 Platnost do: 31.05.2019

Veřejná vyhláška V-2065/2019-510 Zamítnutí návrhu Kodetová
Platnost od: 15.05.2019 Platnost do: 31.05.2019

Veřejná vyhláška V-2149/2019-510 Vyrozumění o provedení vkladu Hořeňovský
Platnost od: 15.05.2019 Platnost do: 31.05.2019

Veřejná vyhláška V-2160/2019-510 Vyrozumění o provedení vkladu Kučerová
Platnost od: 15.05.2019 Platnost do: 31.05.2019

Veřejná vyhláška V-2173/2019-510 Vyrozumění o provedení vkladu Sedláčková
Platnost od: 15.05.2019 Platnost do: 31.05.2019

Veřejná vyhláška V-2223/2019-510 Vyrozumění o provedení vkladu Riedel
Platnost od: 15.05.2019 Platnost do: 31.05.2019

Veřejná vyhláška V-2223/2019-510 Vyrozumění o provedení vkladu Riedl
Platnost od: 15.05.2019 Platnost do: 31.05.2019

Veřejná vyhláška V-2272/2019-510 Vyrozumění o provedení vkladu Mati
Platnost od: 15.05.2019 Platnost do: 31.05.2019

Veřejná vyhláška V-2277/2019-510 Vyrozumění o provedení vkladu Meško
Platnost od: 15.05.2019 Platnost do: 31.05.2019

Veřejná vyhláška V-2279/2019-510 Vyrozumění o provedení vkladu Picková
Platnost od: 15.05.2019 Platnost do: 31.05.2019

Veřejná vyhláška V-2964/2019-510 Informace o vyznačení plomby Harapátová
Platnost od: 15.05.2019 Platnost do: 31.05.2019

Veřejná vyhláška OO-5/2017-510 Obecné obeslání Literová
Platnost od: 14.05.2019 Platnost do: 30.05.2019

Veřejná vyhláška V-2127/2019-510 Vyrozumění o provedení vkladu Krejčí
Platnost od: 14.05.2019 Platnost do: 30.05.2019

Veřejná vyhláška V-2914/2019-510 Informace o vyznačení plomby Splitek
Platnost od: 14.05.2019 Platnost do: 30.05.2019

Veřejná vyhláška V-2934/2019-510 Informace o vyznačení plomby Fiľková
Platnost od: 14.05.2019 Platnost do: 30.05.2019

Veřejná vyhláška V-2025/2019-510 Vyrozumění o provedení vkladu Lučková
Platnost od: 13.05.2019 Platnost do: 29.05.2019

Veřejná vyhláška V-2051/2019-510 Vyrozumění o provedení vkladu Singolo
Platnost od: 13.05.2019 Platnost do: 29.05.2019

Veřejná vyhláška V-2902/2019-510 Informace o vyznačení plomby Wendlerová
Platnost od: 13.05.2019 Platnost do: 29.05.2019

Veřejná vyhláška Z-1686/2019-510 Obecné obeslání Riedel
Platnost od: 13.05.2019 Platnost do: 29.05.2019

Vyhlášení platnosti obnoveného operátu v k.ú. Žichlice u Modlan. a k.ú. Lochočice
Platnost od: 10.05.2019 Platnost do: 10.06.2019

Veřejná vyhláška V-2073/2019-510 Vyrozumění o provedení vkladu Krupichkova
Platnost od: 10.05.2019 Platnost do: 26.05.2019

Veřejná vyhláška V-2825/2019-510 Informace o vyznačení plomby Řeháková
Platnost od: 10.05.2019 Platnost do: 26.05.2019

Veřejná vyhláška V-1904/2019-510 Vyrozumění o provedení vkladu Červinková
Platnost od: 09.05.2019 Platnost do: 25.05.2019

Veřejná vyhláška V-2048/2019-510 Vyrozumění o provedení vkladu Plechatá
Platnost od: 09.05.2019 Platnost do: 25.05.2019

Veřejná vyhláška V-2096/2019-510 Vyrozumění o provedení vkladu Duna
Platnost od: 09.05.2019 Platnost do: 25.05.2019

Veřejná vyhláška V-2180/2019-510 Výzva k vyjádření ke zpětvzetí Wendlerová
Platnost od: 09.05.2019 Platnost do: 25.05.2019

Veřejná vyhláška V-2308/2019-510 Vyrozumění o provedení vkladu Levinská
Platnost od: 09.05.2019 Platnost do: 25.05.2019

Veřejná vyhláška V-2817/2019-510 Informace o vyznačení plomby Kačírková
Platnost od: 09.05.2019 Platnost do: 25.05.2019

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 08.01.2018  

Poskytování výstupů v elektronické podobě prostřednictvím aplikace "Nahlížení do KN"
Platnost od: 01.12.2014  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Plán revizí a obnovy katastrálního operátu novým mapováním v okrese Ústí n.L.
Platnost od: 20.02.2019  

E-mailové adresy pro zasílání VFK
Platnost od: 10.09.2014  

E-mailové adresy pro zasílání podkladů pro GP
Platnost od: 16.11.2011  

Aktuality

02.05.2019
Dne 30. 4. 2019 byl vyhlášen obnovený operát novým mapováním v katastrálním území Ostrov u Tisé.

02.04.2019
Prosíme vyhotovitele a ověřovatele geometrickým plánů, aby při osobních návštěvách na katastrálním pracovišti se vždy objednávali na adrese kp-UstinadLabem-objednavky@cuzk.cz a vyčkali potvrzení jimi navrhované schůzky. Toto opatření by mělo zajistit vyšší komfort při vašem odbavení.

20.02.2019
Zveřejňujeme plán revizí a obnovy katastrálního operátu novým mapováním v okrese Ústí nad Labem - dokument ke stažení zde.