Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.ustinl@cuzk.cz
ostatní podání podatelna přízemí budovy katastrálního úřadu

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Mgr. Andrea Beránková115475246574
Andrea.Berankova@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Pavlína Hanuschová107475246569
Pavlina.Hanuschova@cuzk.czpotvrzování geometrických plánů
Ivana Hatašová112475246586
ivana.hatasova@cuzk.czpodatelna, spisová služba
Ing. Jiří Jindřich101475246504
Jiri.Jindrich@cuzk.czředitel KP
Blanka Joachymstálová113475246566
blanka.joachymstalova@cuzk.czpodatelna, spisová služba
Ing. Vladana Petrovová107475246562
739507087
vladana.petrovova@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Věra Vrecková102475246573
734648067
Vera.Vreckova@cuzk.czrevize katastrálního operátu

Aktuality pracoviště

29.11.2021
Nabídka volného místa - služební místo představeného – Ředitel / ředitelka Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem na Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj

15.09.2021
Dne 1. 10. 2021 bude zrušena mailová distribuční adresa kp-UstinadLabem-dokumentace@cuzk.cz sloužící k objednávání podkladů pro vyhotovení geometrického plánu. K objednání podkladů využívejte zejména  Webovou službu pro vyhotovitele a ověřovatele geometrických plánů, případně své žádosti směřujte přímo na adresu podatelny katastrálního pracoviště kp.ustinl@cuzk.cz. Děkujeme za pochopení.

09.04.2021
S účinností od 12.4.2021 je provedena změna Úředních hodin na Katastrálním pracovišti Ústí nad Labem Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj.
Úřední hodiny jsou nově pro všechny agendy:
Pondělí, Středa : 8:00 - 17:00
Úterý, Čtvrtek    : 8:00 - 14:00
Pátek                  : 8:00 - 12:00


Aktuality resortu

15.11.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2021) je k dispozici ke stažení.

12.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Vrchní inspektor/inspektorka.

11.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.