Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.ustinl@cuzk.cz
ostatní podání podatelna přízemí budovy katastrálního úřadu

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Mgr. Andrea Beránková115475246574
Andrea.Berankova@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Pavlína Hanuschová107475246569
Pavlina.Hanuschova@cuzk.czpotvrzování geometrických plánů
Ivana Hatašová112475246586
ivana.hatasova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Ing. Jiří Jindřich101475246504
Jiri.Jindrich@cuzk.czředitel KP
Blanka Joachymstálová113475246566
blanka.joachymstalova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Ing. Vladana Petrovová107475246562
739507087
vladana.petrovova@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Věra Vrecková102475246573
734648067
Vera.Vreckova@cuzk.czrevize katastrálního operátu

Aktuality pracoviště

16.02.2021
Nabídka volného pracovního místa - Vedoucí oddělení aktualizace a dokumentace katastru nemovitostí Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem na KÚ pro Ústecký kraj

25.11.2020
S účinností od 30.11.2020 je provedena změna Úředních hodin na pracovištích Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj.
Úřední hodiny jsou nově pro všechny agendy:
Pondělí : 8:00 - 17:00
Středa   : 8:00 - 17:00

Aktuality resortu

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

15.02.2021
Od 15.2.2021 jsou úřední hodiny na všech katastrálních úřadech v rozsahu minimálně pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, pokud to aktuální personální situace umožňuje, tak i nad tento rozsah. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

11.02.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2021) je k dispozici ke stažení.