Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.ustinl@cuzk.cz
ostatní podání podatelna přízemí budovy katastrálního úřadu

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Pavlína Hanuschová107475246569
Pavlina.Hanuschova@cuzk.czpotvrzování geometrických plánů
Ivana Hatašová112475246586
ivana.hatasova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Ing. Jiří Jindřich101475246504
Jiri.Jindrich@cuzk.czředitel KP
Blanka Joachymstálová113475246566
blanka.joachymstalova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Ing. Helena Mlejnecká111475246591
helena.mlejnecka@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace a dokumentace KN
Ing. Vladana Petrovová107475246562
739507087
vladana.petrovova@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Jana Urbanová24475246567
jana.urbanova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Věra Vrecková102475246573
734648067
Vera.Vreckova@cuzk.czrevize katastrálního operátu
Mgr. Andrea Zikmundová115475246574
Andrea.Zikmundova@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

30.04.2020
S účinností od 1. 5. 2020 dochází k návratu úředních hodin do stavu před vyhlášením nouzového stavu viz. položka úřední hodiny.

Aktuality resortu

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.

30.04.2020
Důležité upozornění!
S účinností od 4. května 2020 se úřední hodiny katastrálních pracovišť rozšiřují. Bližší informace o úředních hodinách konkrétního katastrálního pracoviště je možné získat na jeho internetových stránkách (stránky katastrálních úřadů).