Kontakty

Typ Telefon
- provolba 475246
- ústředna 475246500

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Jindřich Jiří Ing. CV101475246504
778416483
Jiri.Jindrich@cuzk.czředitel KP
Beránková Andrea Mgr. 115475246574
739518321
Andrea.Berankova@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Bonková Petra Mgr. 107
475246589
Petra.Bonkova@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Bukvaj Jiří 1
113
475246561
475246581
jiri.bukvaj@cuzk.czposkytování informací z katastru nemovitostí
Hájková Marie Bc. 113
475246591
Marie.Hajkova2@cuzk.czzápis v řízeních V a Z
Hájková Miroslava 107
475246576
miroslava.hajkova@cuzk.czobnova katastrálního operátu novým mapováním
Hanuschová Pavlína 107
475246569
Pavlina.Hanuschova@cuzk.czpotvrzování geometrických plánů
Hatašová Ivana 112
475246586
ivana.hatasova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Hlínová Jitka 1
102
475246577
735795033
jitka.hlinova@cuzk.czrevize katastrálního operátu, poskytování informací z KN
Hošek Vladimír Bc. 104
475246596
Vladimir.Hosek@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Chvátal Filip Mgr. 104
475246592
Filip.Chvatal@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Jižovská Naděžda 108
475246582
739518376
Nadezda.Jizovska@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Joachymstálová Blanka 113
475246566
blanka.joachymstalova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Makovská Alena 24
475246500
alena.makovska@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Nedělková Pařízková Gabriela 108
475246568
Gabriela.NedelkovaParizkova@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Nesvadbová Zdenka 114
475246570
Zdenka.Nesvadbova@cuzk.czasistentka ředitele, ekonom
Petrovová Vladana Ing. 107
475246562
739507087
vladana.petrovova@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Procházková Jana 105
475246593
739515466
Jana.Prochazkova@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Putzová Veronika 112
475246579
veronika.putzova@cuzk.czzápis v řízeních V a Z
Radová Ilona 109
475246587
739519187
ilona.radova@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Schaidtová Iveta Mgr. 106
475246585
739355653
Iveta.Schaidtova@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Šímová Pavla 103
475246571
Pavla.Simova@cuzk.czkontrola listin určených k záznamu
Temerová Oldřiška 112
475246584
Oldriska.Temerova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Veselá Eva 108
475246583
eva.vesela@cuzk.czkontrola aktualizace
Viktorová Markéta 102
475246588
735795208
Marketa.Viktorova@cuzk.czrevize katastrálního operátu
Vrecková Věra 102
475246573
734648067
Vera.Vreckova@cuzk.czrevize katastrálního operátu
Zdobnická Renata 103
475246575
renata.zdobnicka@cuzk.czkontrola listin určených k záznamu

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

kp-UstinadLabem-dokumentace@cuzk.cz
Mailová adresa pro objednání podkladů pro vyhotovení geometrických plánů v řízení PM. Doporučujeme však využívat Webovou službu pro vyhotovitele a ověřovatele geometrických plánů.
 
kp.ustinl@cuzk.cz
Mailová adresa sloužící k podání geometrického plánu k potvrzení katastrálním úřadem. Doporučujeme však využívat Webovou službu pro vyhotovitele a ověřovatele geometrických plánů.
 

Aktuality pracoviště

16.02.2021
Nabídka volného pracovního místa - Vedoucí oddělení aktualizace a dokumentace katastru nemovitostí Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem na KÚ pro Ústecký kraj

25.11.2020
S účinností od 30.11.2020 je provedena změna Úředních hodin na pracovištích Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj.
Úřední hodiny jsou nově pro všechny agendy:
Pondělí : 8:00 - 17:00
Středa   : 8:00 - 17:00

Aktuality resortu

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

15.02.2021
Od 15.2.2021 jsou úřední hodiny na všech katastrálních úřadech v rozsahu minimálně pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, pokud to aktuální personální situace umožňuje, tak i nad tento rozsah. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

11.02.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2021) je k dispozici ke stažení.