Kontakty

Typ Telefon
- provolba 475246
- ústředna 475246500

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Jindřich Jiří Ing. CV101475246504Jiri.Jindrich@cuzk.czředitel KP
Mlejnecká Helena Ing. 111475246591helena.mlejnecka@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace a dokumentace KN
Zikmundová Andrea Mgr. 115475246574Andrea.Zikmundova@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Hájková Miroslava 107475246500miroslava.hajkova@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Haltufová Jitka 112475246500jitka.haltufova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Hanuschová Pavlína 107475246569Pavlina.Hanuschova@cuzk.czřízení o údajích SGI
Hatašová Ivana 113475246500ivana.hatasova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Hlínová Jitka 102475246500jitka.hlinova@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Hošek Vladimír Bc. 104475246500Vladimir.Hosek@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Chvátal Filip Mgr. 104475246500Filip.Chvatal@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Jižovská Naděžda 108475246500Nadezda.Jizovska@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Joachymstálová Blanka 113475246500blanka.joachymstalova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Křivanec Jakub 2475246500jakub.krivanec@cuzk.czposkytov.informací KN a PK,poskytov.podkladů,nahlížení do KN
Lipčáková Hana 1475246500hana.lipcakova@cuzk.czposkytov.informací KN a PK,poskytov.podkladů,nahlížení do KN
Makovská Alena 24475246500alena.makovska@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Nedělková Pařízková Gabriela 108475246500gabriela.nedelkova-parizkova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Nesvadbová Zdenka 114475246500Zdenka.Nesvadbova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Petrovová Vladana Ing. 107475246562vladana.petrovova@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Procházková Jana 105475246500Jana.Prochazkova@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Radová Ilona 109475246500ilona.radova@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Schaidtová Iveta Mgr. 106475246500Iveta.Schaidtova@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Šímová Pavla 103475246500Pavla.Simova@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Temerová Oldřiška 112475246500Temerova.Oldriska@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Urbanová Jana 24475246500jana.urbanova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Veselá Eva 108475246500eva.vesela@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Viktorová Markéta 102475246500Marketa.Viktorova@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Vrecková Věra 102475246500Vera.Vreckova@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Zdobnická Renata 103475246500renata.zdobnicka@cuzk.czkontrola listin určených k záznamu

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

kp-UstinadLabem-dokumentace@cuzk.cz
Mailová adresa pro objednání podkladů pro vyhotovení geometrických plánů v řízení PM. Doporučujeme však využívat Webovou službu pro vyhotovitele a ověřovatele geometrických plánů.
 
kp-UstinadLabem-objednavky@cuzk.cz
Mailová adresa sloužící k objednání zhotovitelů geometrických plánu k osobní návštěvě na katastrálním pracovišti za účelem získání dalších podkladů (např. z obnovy operátu).
 
kp.ustinl@cuzk.cz
Mailová adresa sloužící k podání geometrického plánu k potvrzení katastrálním úřadem. Doporučujeme však využívat Webovou službu pro vyhotovitele a ověřovatele geometrických plánů.
 

Aktuality

02.05.2019
Dne 30. 4. 2019 byl vyhlášen obnovený operát novým mapováním v katastrálním území Ostrov u Tisé.

20.02.2019
Zveřejňujeme plán revizí a obnovy katastrálního operátu novým mapováním v okrese Ústí nad Labem - dokument ke stažení zde.