Kontakty

Typ Telefon
- provolba 475246
- ústředna 475246500

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Jindřich Jiří Ing. CV101475246504Jiri.Jindrich@cuzk.czředitel KP
Mlejnecká Helena Ing. 111475246591helena.mlejnecka@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace a dokumentace KN
Zikmundová Andrea Mgr. 115475246574Andrea.Zikmundova@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Bukvaj Jiří 1
113
475246561
475246581
jiri.bukvaj@cuzk.czposkytování informací z katastru nemovitostí
Hájková Miroslava 107
475246500
miroslava.hajkova@cuzk.czobnova katastrálního operátu novým mapováním
Haltufová Jitka 112
475246500
jitka.haltufova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Hanuschová Pavlína 107
475246569
Pavlina.Hanuschova@cuzk.czpotvrzování geometrických plánů
Hatašová Ivana 112
475246500
ivana.hatasova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Hlínová Jitka 1
102
475246577
475246598
jitka.hlinova@cuzk.czrevize katastrálního operátu, poskytování informací z KN
Hošek Vladimír Bc. 104
475246500
Vladimir.Hosek@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Chvátal Filip Mgr. 104
475246500
Filip.Chvatal@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Jižovská Naděžda 108
475246500
Nadezda.Jizovska@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Joachymstálová Blanka 113
475246500
blanka.joachymstalova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Makovská Alena 24
475246500
alena.makovska@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Nedělková Pařízková Gabriela 108
475246500
gabriela.nedelkova-parizkova@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Nesvadbová Zdenka 114
475246570
Zdenka.Nesvadbova@cuzk.czasistentka ředitele, ekonom
Petrovová Vladana Ing. 107
475246562
vladana.petrovova@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Procházková Jana 105
475246500
Jana.Prochazkova@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Radová Ilona 109
475246500
ilona.radova@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Schaidtová Iveta Mgr. 106
475246500
Iveta.Schaidtova@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Šímová Pavla 103
475246500
Pavla.Simova@cuzk.czkontrola listin určených k záznamu
Temerová Oldřiška 112
475246500
Temerova.Oldriska@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Urbanová Jana 24
475246500
jana.urbanova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Veselá Eva 108
475246500
eva.vesela@cuzk.czkontrola aktualizace
Viktorová Markéta 102
475246588
Marketa.Viktorova@cuzk.czrevize katastrálního operátu
Vrecková Věra 102
475246573
Vera.Vreckova@cuzk.czrevize katastrálního operátu
Zdobnická Renata 103
475246500
renata.zdobnicka@cuzk.czkontrola listin určených k záznamu

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

kp-UstinadLabem-dokumentace@cuzk.cz
Mailová adresa pro objednání podkladů pro vyhotovení geometrických plánů v řízení PM. Doporučujeme však využívat Webovou službu pro vyhotovitele a ověřovatele geometrických plánů.
 
kp-UstinadLabem-objednavky@cuzk.cz
Mailová adresa sloužící k objednání zhotovitelů geometrických plánu k osobní návštěvě na katastrálním pracovišti za účelem získání dalších podkladů (např. z obnovy operátu).
 
kp.ustinl@cuzk.cz
Mailová adresa sloužící k podání geometrického plánu k potvrzení katastrálním úřadem. Doporučujeme však využívat Webovou službu pro vyhotovitele a ověřovatele geometrických plánů.
 

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

19.02.2020
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2019.

19.02.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Správce DMVS.

17.02.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2020) je k dispozici ke stažení.