20190502 - Vyhlášení platnosti obnoveného operátu - Ostrov u Tisé

02.05.2019

Dne 30. 4. 2019 byl vyhlášen obnovený operát novým mapováním v katastrálním území Ostrov u Tisé.