Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Dražební vyhláška (č.j.139 EX 15298/12-118-odročeno)
Platnost od: 23.07.2019 Platnost do: 23.08.2019

Dražební vyhláška (č.j.120 EX 24731/09-317)
Platnost od: 23.07.2019 Platnost do: 10.10.2019

Veřejná vyhláška V-1792/2019-509 Vyrozumění o provedení vkladu Almatrooshi
Platnost od: 23.07.2019 Platnost do: 08.08.2019

Veřejná vyhláška V-1888/2019-509 Vyrozumění o provedení vkladu Silawi
Platnost od: 23.07.2019 Platnost do: 08.08.2019

Veřejná vyhláška V-1902/2019-509 Vyrozumění o provedení vkladu Alfalasi
Platnost od: 23.07.2019 Platnost do: 08.08.2019

Veřejná vyhláška V-3159/2019-509 Vyrozumění o provedení vkladu Nekvasilová
Platnost od: 23.07.2019 Platnost do: 08.08.2019

Veřejná vyhláška V-3070/2019-509 Vyrozumění o provedení vkladu Šujan
Platnost od: 18.07.2019 Platnost do: 02.08.2019

Veřejná vyhláška V-3119/2019-509 Vyrozumění o provedení vkladu Dubajová
Platnost od: 18.07.2019 Platnost do: 02.08.2019

Veřejná vyhláška V-3128/2019-509 Vyrozumění o provedení vkladu Melzerová
Platnost od: 18.07.2019 Platnost do: 02.08.2019

Veřejná vyhláška V-2822/2019-509 Vyrozumění o provedení vkladu Vokáč
Platnost od: 17.07.2019 Platnost do: 01.08.2019

Veřejná vyhláška V-2861/2019-509 Vyrozumění o provedení vkladu Kašička
Platnost od: 17.07.2019 Platnost do: 01.08.2019

Veřejná vyhláška V-2937/2019-509 Vyrozumění o provedení vkladu Malár
Platnost od: 17.07.2019 Platnost do: 01.08.2019

Veřejná vyhláška V-2995/2019-509 Vyrozumění o provedení vkladu Suchá
Platnost od: 17.07.2019 Platnost do: 01.08.2019

Veřejná vyhláška V-3039/2019-509 Vyrozumění o provedení vkladu Beneš
Platnost od: 17.07.2019 Platnost do: 01.08.2019

Veřejná vyhláška V-3057/2019-509 Vyrozumění o provedení vkladu Beňáková
Platnost od: 17.07.2019 Platnost do: 01.08.2019

Veřejná vyhláška V-3310/2019-509 Vyrozumění o provedení vkladu Tašková
Platnost od: 17.07.2019 Platnost do: 01.08.2019

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí (č.j. OO-1/2018-509) - k.ú. Malhostice
Platnost od: 11.07.2019 Platnost do: 23.08.2019

Dražební vyhláška (č.j. 090 EX 428/12-36)
Platnost od: 10.07.2019 Platnost do: 06.09.2019

Veřejná vyhláška V-2307/2019-509 Ostatní procesní rozhodnutí Papík
Platnost od: 10.07.2019 Platnost do: 25.07.2019

Veřejná vyhláška V-2853/2019-509 Vyrozumění o provedení vkladu Bosman
Platnost od: 10.07.2019 Platnost do: 26.07.2019

Veřejná vyhláška V-2856/2019-509 Vyrozumění o provedení vkladu Rebl
Platnost od: 10.07.2019 Platnost do: 26.07.2019

Veřejná vyhláška V-2873/2019-509 Vyrozumění o provedení vkladu Mareš
Platnost od: 10.07.2019 Platnost do: 26.07.2019

Veřejná vyhláška V-2881/2019-509 Vyrozumění o provedení vkladu Šavlová
Platnost od: 10.07.2019 Platnost do: 26.07.2019

Veřejná vyhláška V-2940/2019-509 Vyrozumění o provedení vkladu Kondrlová
Platnost od: 10.07.2019 Platnost do: 26.07.2019

Veřejná vyhláška V-2949/2019-509 Vyrozumění o provedení vkladu Jahodová
Platnost od: 10.07.2019 Platnost do: 26.07.2019

Veřejná vyhláška V-2969/2019-509 Vyrozumění o provedení vkladu Liehmannová
Platnost od: 10.07.2019 Platnost do: 26.07.2019

Veřejná vyhláška V-3005/2019-509 Vyrozumění o provedení vkladu Dunka
Platnost od: 10.07.2019 Platnost do: 26.07.2019

Veřejná vyhláška V-2729/2019-509 Vyrozumění o provedení vkladu Štefek
Platnost od: 09.07.2019 Platnost do: 25.07.2019

Veřejná vyhláška V-2730/2019-509 Vyrozumění o provedení vkladu Mikulová
Platnost od: 09.07.2019 Platnost do: 25.07.2019

Veřejná vyhláška V-2844/2019-509 Vyrozumění o provedení vkladu Vílová
Platnost od: 09.07.2019 Platnost do: 25.07.2019

Veřejná vyhláška V-5081/2018-509 Vyrozumění o provedení vkladu Almakhanji
Platnost od: 09.07.2019 Platnost do: 25.07.2019

Veřejná vyhláška V-5767/2018-509 Vyrozumění o provedení vkladu Qabazard
Platnost od: 09.07.2019 Platnost do: 25.07.2019

Veřejná vyhláška V-6389/2018-509 Vyrozumění o provedení vkladu Ziyab
Platnost od: 09.07.2019 Platnost do: 25.07.2019

Veřejná vyhláška V-6414/2018-509 Vyrozumění o provedení vkladu Qabazard
Platnost od: 09.07.2019 Platnost do: 25.07.2019

Dražební vyhláška (č.j.002 Ex 3372/08-70)
Platnost od: 19.06.2019 Platnost do: 01.08.2019

Dražební vyhláška (č.j.124 EX 2661/07-773)
Platnost od: 13.06.2019 Platnost do: 15.08.2019

Dražební vyhláška (č.j. 120 EX 5009/08-141)
Platnost od: 21.05.2019 Platnost do: 15.08.2019

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí (č.j. RO-5/2019-509) - k.ú. Mohelnice u Krupky
Platnost od: 10.01.2019 Platnost do: 30.11.2019

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí (č.j. RO-4/2019-509) - k.ú. Fojtovice u Krupky
Platnost od: 10.01.2019 Platnost do: 30.11.2019

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí (č.j. RO-3/2019-509) - k.ú. Lahošť
Platnost od: 10.01.2019 Platnost do: 30.11.2019

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí (č.j. RO-2/2019-509) - k.ú. Teplice-Řetenice
Platnost od: 10.01.2019 Platnost do: 30.11.2020

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí (č.j. RO-1/2019-509) - k.ú. Nová Ves u Teplic
Platnost od: 10.01.2019 Platnost do: 30.11.2019

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

Dražební vyhláška (č.j. 139 EX 15298/12-095)
  Platnost do: 24.07.2019

Aktuality

31.05.2019
Zveřejňujeme plán revizí a obnovy katastrálního operátu v okrese Teplice.

10.01.2019
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 11.3.2019 - do 30.11.2020 bude probíhat v katastrálním území Teplice-Řetenice obce Teplice revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.

10.01.2019
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 11.3.2019 - do 30.11.2019 bude probíhat v katastrálním území Nová Ves u Teplic obce Teplijce revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.

10.01.2019
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 11.3.2019 - do 30.11.2019 bude probíhat v katastrálním území Mohelnice u Krupky obce Krupka revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.