Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.teplice@cuzk.cz
ostatní podání kancelář č. 106 podatelna

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ilona Černá301417512608
ilona.cerna@cuzk.czekonomka
Dana Dejdarová209417512632
dana.dejdarova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace KN
Lenka Húsková106417512612
lenka.huskova@cuzk.czpodatelna
Renata Jiráková206417512628
renata.jirakova@cuzk.czaktualizace KN
Ing. Marcela Kamenská13417512602
marcela.kamenska@cuzk.czrozhodování o povolení vkladů
Ing. Iva Klímová20417512617
iva.klimova@cuzk.czpotvrzování geometrických plánů
Ing. Iveta Kohnová302417512614
iveta.kohnova@cuzk.czředitelka KP
Simona Kučerová202417512610
simona.kucerova@cuzk.czinformatik
Romana Laušman Linhartová2417512605
romana.lausman-linhartova@cuzk.czrevize KN
Šárka Maříková18417512604
sarka.marikova@cuzk.czrozhodování o povolení vkladů
Iva Podhrázská207417512622
iva.podhrazska@cuzk.czpotvrzování geometrických plánů
Lucie Rosáková106417512612
lucie.rosakova@cuzk.czpodatelna
Ivana Sovová5417512621
ivana.sovova@cuzk.czposkytování informací KN
Ing. Jana Tůmová11417512623
jana.tumova@cuzk.czrozhodování o povolení vkladů
Helena Ziemannová105417512612
helena.ziemannova@cuzk.czpodatelna

Aktuality pracoviště

04.08.2021
Nabídka volného místa - Odborný referent / vrchní referent v oddělení dokumentace katastru nemovitostí Katastrálního pracoviště Teplice na Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj

29.06.2021
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 1.9.2021 - do 30.11.2022 bude probíhat v katastrálním území Břežánky obce Bílina revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.

29.06.2021
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 1.9.2021 - do 30.11.2022 bude probíhat v katastrálním území Břešťany obce Bílina revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.

Aktuality resortu

04.08.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

04.08.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace systémového managementu.

29.07.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Řízení kvality.