Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.teplice@cuzk.cz
ostatní podání kancelář č. 106 podatelna

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Lucie Burgemeisterová106417512612lucie.burgemeisterova@cuzk.czpodatelna
Ilona Černá301417512608ilona.cerna@cuzk.czekonomka
Dana Dejdarová209417512632dana.dejdarova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace KN
Lenka Húsková106417512612lenka.huskova@cuzk.czpodatelna
Renata Jiráková206417512628renata.jirakova@cuzk.czaktualizace KN
Ing. Marcela Kamenská13417512602marcela.kamenska@cuzk.czrozhodování o povolení vkladů
Ing. Iva Klímová20417512617iva.klimova@cuzk.czpotvrzování geometrických plánů
Ing. Iveta Kohnová302417512614iveta.kohnova@cuzk.czředitelka KP
Simona Kučerová202417512610simona.kucerova@cuzk.czinformatik
Romana Laušman Linhartová2417512605romana.lausman-linhartova@cuzk.czrevize KN
Šárka Maříková18417512604sarka.marikova@cuzk.czrozhodování o povolení vkladů
Ladislav Odrobiňák12417512607ladislav.odrobinak@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Iva Podhrázská207417512622iva.podhrazska@cuzk.czpotvrzování geometrických plánů
Ivana Sovová5417512621ivana.sovova@cuzk.czposkytování informací KN
Ing. Jana Tůmová11417512623jana.tumova@cuzk.czrozhodování o povolení vkladů
Helena Ziemannová105417512612helena.ziemannova@cuzk.czpodatelna

Aktuality

31.05.2019
Zveřejňujeme plán revizí a obnovy katastrálního operátu v okrese Teplice.

10.01.2019
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 11.3.2019 - do 30.11.2020 bude probíhat v katastrálním území Teplice-Řetenice obce Teplice revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.

10.01.2019
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 11.3.2019 - do 30.11.2019 bude probíhat v katastrálním území Nová Ves u Teplic obce Teplijce revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.

10.01.2019
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 11.3.2019 - do 30.11.2019 bude probíhat v katastrálním území Mohelnice u Krupky obce Krupka revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.