Kontakty

Typ Telefon
fax 417537427
ústředna 417512601

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Dejdarová Dana 209417512632dana.dejdarova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace KN
Kohnová Iveta Ing. CV302417512614iveta.kohnova@cuzk.czředitelka KP
Konvalinková Jana 107417512619jana.konvalinkova@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace KN
Odrobiňák Ladislav 12417512607ladislav.odrobinak@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Burgemeisterová Lucie 106
417512612
lucie.burgemeisterova@cuzk.czpodatelna
Černá Ilona 301
417512608
ilona.cerna@cuzk.czekonomka
Doxanská Iveta 205
417512624
iveta.doxanska@cuzk.czrevize KN
Drudiková Milena 17
417512606
milena.drudikova@cuzk.czkontrola listin určených k záznamu
Grunclová Ivana 203
417512611
ivana.grunclova@cuzk.czvedení katastrální mapy
Húsková Lenka 106
417512612
lenka.huskova@cuzk.czpodatelna
Janíková Martina Ing. 15
417512616
martina.janikova@cuzk.cztvorba digitální katastrální mapy
Jiráková Renata 206
417512628
renata.jirakova@cuzk.czaktualizace KN
Kamenská Marcela Ing. 13
417512602
marcela.kamenska@cuzk.czrozhodování o povolení vkladů
Klímová Iva Ing. 20
417512617
iva.klimova@cuzk.czpotvrzování geometrických plánů
Kučerová Simona 202
417512610
simona.kucerova@cuzk.czinformatik
Kufner Lubomír Bc. 15
417512616
lubomir.kufner@cuzk.czrevize KN
Laušman Linhartová Romana 2
417512605
romana.lausman-linhartova@cuzk.czrevize KN
Maříková Šárka 18
417512604
sarka.marikova@cuzk.czrozhodování o povolení vkladů
Mašek Vojtěch 2
417512605
vojtech.masek@cuzk.czspráva dokumentace KN, revize KN
Müller Michal Bc. 16
417512625
michal.muller@cuzk.czrozhodování o povolení vkladů
Podhrázská Iva 207
417512622
iva.podhrazska@cuzk.czpotvrzování geometrických plánů
Schäferová Jana 201
417512609
jana.schaferova@cuzk.czopravy chyb v KN
Ščotková Jitka 206
417512628
jitka.scotkova@cuzk.czaktualizace KN
Seigertschmiedová Ilona 307
417512631
ilona.seigertschmiedova@cuzk.czkontrola listin určených k záznamu
Šímová Iveta 205
417512615
iveta.simova@cuzk.cztvorba digitální katastrální mapy
Sláma Petr 105
417512618
petr.slama@cuzk.czposkytování informací PK
Sovová Ivana 5
417512621
ivana.sovova@cuzk.czposkytování informací KN
Střelecká Jana 201
417512609
jana.strelecka@cuzk.czaktualizace KN
Tůmová Jana Ing. 11
417512623
jana.tumova@cuzk.czrozhodování o povolení vkladů
Vavroušková Martina 18
417512604
martina.vavrouskova@cuzk.czkontrola listin určených k záznamu
Víchová Ivana 17
417512603
ivana.vichova@cuzk.czkontrola listin určených k záznamu
Ziemannová Helena 105
417512612
helena.ziemannova@cuzk.czpodatelna

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

vfk.teplice@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality pracoviště

10.01.2019
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 11.3.2019 - do 30.11.2020 bude probíhat v katastrálním území Teplice-Řetenice obce Teplice revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.

10.01.2019
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 11.3.2019 - do 30.11.2019 bude probíhat v katastrálním území Mohelnice u Krupky obce Krupka revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.

10.01.2019
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 11.3.2019 - do 30.11.2019 bude probíhat v katastrálním území Fojtovice u Krupky obce Krupka revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.

Aktuality úřadu

16.10.2019
Vzhledem k plánované a nezbytně nutné provozní odstávce informačních systémů nebudou dne 25.10.2019 poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.
Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Aktuality resortu

17.10.2019
Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.
Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

15.10.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2019) je k dispozici ke stažení.

10.10.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodik/metodička bezpečnosti.