revize

03.01.2022

Vážení klienti, ozamujeme Vám, že v  roce 2022 probíhá revize katastru nemovitostí v katastrálních územích Horní Chřibská , Krásné Pole u Chřibské (předpokládané ukončení 12/2022), Varnsdorf (předpokládané ukončení 06/2022) a v katastrálním území Staré Křečany nové mapování (předpokládané ukončení 12/2023). Předmětem revize i nového mapování jsou zejména zápisy staveb, druhů pozemků a způsobů využití pozemků a typů staveb, kdy výsledkem by mělo být dosažení, co nejlepšího souladu katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. Oznámení jsou vyvěšena na úřední desce obecního i katastrálního úřadu.