Informační leták k provádění revize katastru nemovitostí

31.10.2018

Informační leták k provádění revize katastru nemovitostí zveřejněn na úřední desce v Oznámení a jiná úřední sdělení