Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Dražební vyhláška 064 EX-742/10-67
Platnost od: 29.04.2020 Platnost do: 04.06.2020

Veřejná vyhláška Z-2032/2020-508 Obecné obeslání Cina
Platnost od: 28.04.2020 Platnost do: 04.06.2020

Dražební vyhláška 203 Ex 26732/11-54
Platnost od: 24.04.2020 Platnost do: 18.06.2020

Veřejná vyhláška Z-1572/2020-508 Obecné obeslání Bugyiová
Platnost od: 20.04.2020 Platnost do: 18.06.2020

Dražební vyhláška 041 EX 366/04-119
Platnost od: 27.03.2020 Platnost do: 04.06.2020

Dražební vyhláška 221 EX 2086/10-84
Platnost od: 27.03.2020 Platnost do: 28.05.2020

Dražební vyhláška 221 EX 2086/10-85
Platnost od: 27.03.2020 Platnost do: 28.05.2020

Veřejná vyhláška Z-1372/2020-508 Obecné obeslání NUMIDIA s.r.o.
Platnost od: 27.03.2020 Platnost do: 28.05.2020

Veřejná vyhláška Z-1373/2020-508 Obecné obeslání NUMIDIA s.r.o.
Platnost od: 27.03.2020 Platnost do: 28.05.2020

Veřejná vyhláška Z-1351/2020-508 Obecné obeslání Lečevová
Platnost od: 26.03.2020 Platnost do: 04.06.2020

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí (č.j. RO-1/2020-508) – k.ú. Liběšice u Želenic
Platnost od: 03.03.2020 Platnost do: 02.09.2020

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí (č.j. RO-2/2020-508) – k.ú. Želenice u Mostu
Platnost od: 03.03.2020 Platnost do: 02.09.2020

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí (č.j. RO-11/2019-508) – k.ú. Libkovice u Mostu
Platnost od: 07.01.2020 Platnost do: 30.06.2020

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí (č.j. RO-12/2019-508) – k.ú. Mariánské Radčice
Platnost od: 07.01.2020 Platnost do: 30.06.2020

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí (č.j. RO-13/2019-508) – k.ú. Lužice u Mostu
Platnost od: 07.01.2020 Platnost do: 30.11.2020

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí (č.j. RO-14/2019-508) – k.ú. Svinčice
Platnost od: 07.01.2020 Platnost do: 30.11.2020

Dražební vyhláška 124 Ex 11142/10-192
Platnost od: 18.10.2019  

Veřejná vyhláška Z-3492/2019-508 Obecné obeslání Gyapjaš
Platnost od: 15.10.2019  

Veřejná vyhláška Z-2950/2019-508 Obecné obeslání Jonáš
Platnost od: 26.08.2019  

Dražební vyhláška 203 EX 04786/06-134 (odročeno na neurčito)
Platnost od: 04.07.2019  

Veřejná vyhláška Z-2418/2019-508 Obecné obeslání Pýcha
Platnost od: 03.07.2019  

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

Dražební vyhláška 124 EX 6453/11-330 odročená
Platnost od: 09.03.2018  

Dražební vyhláška 150 EX 2663/12-195 (odročeno na neurčito)
Platnost od: 21.02.2018  

Dražební vyhláška – 030 EX 16656/13-137
Platnost od: 24.11.2017  

Dražební vyhláška – 031 Ex 1465/04 – 140 (na neurčito)
Platnost od: 24.03.2017  

Dražební vyhláška - neurčito 056 EX 4768/11-172
Platnost od: 04.11.2016  

Dražební vyhláška - odročená na neurčito 110 Ex 6166/12-377
   

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Kontakty na pověřené osoby velkých organizací při zeměměřických činnostech
Platnost od: 10.12.2013  

Aktuality pracoviště

18.03.2020
Upozorňujeme na možnost učinit podání bezkontaktně do schránky umístěné u vchodu do budovy! Lze tak podat i návrh na vklad v zalepené obálce. Uveďte v podání Váš mail, budeme Vás informovat o přijetí, případně vyzveme k zaplacení poplatku převodem na účet. Schránka je přístupná pondělí až čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod., v pátek od 8:00 do 12:00 hod.

16.01.2020
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že v roce 2020 bude probíhat v katastrálních územích Lužice u Mostu, Svinčice, Braňany, Kaňkov, Želenice u Mostu, Liběšice u Želenic, Mariánské Radčice a Libkovice u Mostu revize katastru nemovitostí. Předmětem revize jsou zejména zápisy staveb, druhů pozemků a způsobů využití pozemků a typů staveb, kdy výsledkem by mělo být dosažení, co nejlepšího souladu katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. O přesném termínu budete informováni obecním úřadem způsobem v místě obvyklém.
 

14.01.2020
Na Katastrálním pracovišti Most byla zavedena možnost platby platební kartou na přepážkách podatelny.

Aktuality úřadu

30.04.2020
S účinností od 1. 5. 2020 dochází k návratu úředních hodin do stavu před vyhlášením nouzového stavu viz. položka úřední hodiny.

Aktuality resortu

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.

30.04.2020
Důležité upozornění!
S účinností od 4. května 2020 se úřední hodiny katastrálních pracovišť rozšiřují. Bližší informace o úředních hodinách konkrétního katastrálního pracoviště je možné získat na jeho internetových stránkách (stránky katastrálních úřadů).