Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.most@cuzk.cz
ostatní podání dveře č. 105 přízemí

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Kamila Čmerdová104476149825kamila.cmerdova@cuzk.czPoskytování informací z KN
Ing. Markéta Hochová105476149811kp.most@cuzk.czPodatelna, informační služba
Dagmar Rauchová104476149841dagmar.rauchova@cuzk.czposkytování informací KN, informatik
Ing. Lenka Rebejová105476149811kp.most@cuzk.czPodatelna, informační služba

Aktuality

18.01.2019
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že v roce 2019 bude probíhat v katastrálních územích Bělušice u Mostu, Odolice, Bedřichův Světec, K. Voda, Milá,Stránce, Židovice u Bečova, Korozluky, Sedlec u Obrnic, Patokryje, Skršín, Dobrčice u Skršína a Chrámce revize katastru nemovitostí. Předmětem revize jsou zejména zápisy staveb, druhů pozemků a způsobů využití pozemků a typů staveb, kdy výsledkem by mělo být dosažení, co nejlepšího souladu katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. O přesném termínu budete informováni obecním úřadem způsobem v místě obvyklém.