Kontakty

Typ Telefon
Podatelna 476149811

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Březinová Věra Ing. CV201476149821vera.brezinova2@cuzk.czŘeditelka katastrálního pracoviště
Bencsová Ivana Ing. 102476149837ivana.bencsova@cuzk.czVedoucí oddělení aktualizace a dokumentace KN
Písařík Petr Mgr. 205476149822petr.pisarik@cuzk.czVedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem / Právník

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Balíčková Pavlína 208
476149827
pavlina.balickova@cuzk.czAdministrativa vkladového řízení
Barochová Jana 202
476149823
jana.barochova@cuzk.czEkonom
Benáková Vladimíra 208
476149826
vladimira.benakova@cuzk.czAdministrativa vkladového řízení
Borejová Vladimíra Ing. 204
476149828
vladimira.borejova@cuzk.czRozhodování o povolení vkladu
Čmerdová Kamila 104
476149825
kamila.cmerdova@cuzk.czPoskytování informací z KN
Fejfárková Alena Bc. 109
476149835
alena.fejfarkova@cuzk.czPotvrzování GP
Fejfárková Zdeňka 106/1
476149832
zdenka.fejfarkova@cuzk.czPoskytování informací z KN
Fialková Eva Bc. 101
476149817
eva.fialkova@cuzk.czDigitalizace SGI
Fidrmucová Hana 206
476149831
hana.fidrmucova@cuzk.czNávrh zápisu v katastru
Hochová Markéta Ing. 105
476149811
kp.most@cuzk.czPodatelna, informační služba
Jiráková Iveta 209/1
476149844
iveta.jirakova@cuzk.czNávrh zápisu v katastru
Josefusová Jitka 206
476149830
jitka.josefusova@cuzk.czRozhodování o povolení vkladu
Kánská Naděžda 108
476149838
nadezda.kanska@cuzk.czDokumentace
Kirschová Zdeňka 209
476149829
zdenka.kirschova@cuzk.czKontrola zápisů
Kleinová Ivana 209/1
476149845
ivana.kleinova@cuzk.czNávrh zápisu v katastru
Kratochvílová Blanka 105
476149811
kp.most@cuzk.czPodatelna, informační služba
Langová Zuzana 209
476149818
zuzana.langova@cuzk.czNávrh zápisu v katastru
Rebejová Lenka Ing. 106/1
476149843
lenka.rebejova@cuzk.czNávrh zápisu v katastru, kontrola zápisů, poskytování informací KN
Rousová Šárka 101
476149824
sarka.rousova@cuzk.czDigitalizace SGI
Víchová Ivana 106/1
476149834
ivana.vichova2@cuzk.czNávrh zápisu v katastru
Zajícová Dagmar 104
476149841
dagmar.zajicova@cuzk.czposkytování informací KN, informatik

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

vfk.most@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality pracoviště

18.08.2020
V rámci sjednocování úředních hodin v resortu, dojde od 1.9.2020 ke změně úředních hodin.

16.01.2020
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že v roce 2020 bude probíhat v katastrálních územích Lužice u Mostu, Svinčice, Braňany, Kaňkov, Želenice u Mostu, Liběšice u Želenic, Mariánské Radčice a Libkovice u Mostu revize katastru nemovitostí. Předmětem revize jsou zejména zápisy staveb, druhů pozemků a způsobů využití pozemků a typů staveb, kdy výsledkem by mělo být dosažení, co nejlepšího souladu katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. O přesném termínu budete informováni obecním úřadem způsobem v místě obvyklém.
 

14.01.2020
Na Katastrálním pracovišti Most byla zavedena možnost platby platební kartou na přepážkách podatelny.

Aktuality úřadu

30.04.2020
S účinností od 1. 5. 2020 dochází k návratu úředních hodin do stavu před vyhlášením nouzového stavu viz. položka úřední hodiny.

Aktuality resortu

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička