Kontakty

Typ Telefon
Podatelna 476149811

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Březinová Věra Ing. CV201476149821vera.brezinova2@cuzk.czŘeditelka katastrálního pracoviště
Bencsová Ivana Ing. 102476149837ivana.bencsova@cuzk.czVedoucí oddělení aktualizace a dokumentace KN
Písařík Petr Mgr. 205476149822petr.pisarik@cuzk.czVedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem / Právník

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Balíčková Pavlína 208
476149827
pavlina.balickova@cuzk.czAdministrativa vkladového řízení
Barochová Jana 202
476149823
jana.barochova@cuzk.czEkonom
Benáková Vladimíra 208
476149826
vladimira.benakova@cuzk.czAdministrativa vkladového řízení
Borejová Vladimíra Ing. 204
476149828
vladimira.borejova@cuzk.czRozhodování o povolení vkladu
Čmerdová Kamila 104
476149825
kamila.cmerdova@cuzk.czPoskytování informací z KN
Fejfárková Alena Bc. 109
476149835
alena.fejfarkova@cuzk.czPotvrzování GP
Fejfárková Zdeňka 106/1
476149832
zdenka.fejfarkova@cuzk.czPoskytování informací z KN
Fialková Eva Bc. 101
476149817
eva.fialkova@cuzk.czDigitalizace SGI
Fidrmucová Hana 206
476149831
hana.fidrmucova@cuzk.czNávrh zápisu v katastru
Hochová Markéta Ing. 105
476149811
kp.most@cuzk.czPodatelna, informační služba
Jiráková Iveta 209/1
476149844
iveta.jirakova@cuzk.czNávrh zápisu v katastru
Josefusová Jitka 206
476149830
jitka.josefusova@cuzk.czRozhodování o povolení vkladu
Kánská Naděžda 108
476149838
nadezda.kanska@cuzk.czDokumentace
Kirschová Zdeňka 209
476149829
zdenka.kirschova@cuzk.czKontrola zápisů
Kleinová Ivana 209/1
476149845
ivana.kleinova@cuzk.czNávrh zápisu v katastru
Kratochvílová Blanka 105
476149811
kp.most@cuzk.czPodatelna, informační služba
Langová Zuzana 209
476149818
zuzana.langova@cuzk.czNávrh zápisu v katastru
Rebejová Lenka Ing. 106/1
476149843
lenka.rebejova@cuzk.czNávrh zápisu v katastru, kontrola zápisů, poskytování informací KN
Rousová Šárka 101
476149824
sarka.rousova@cuzk.czDigitalizace SGI
Víchová Ivana 106/1
476149834
ivana.vichova2@cuzk.czNávrh zápisu v katastru
Zajícová Dagmar 104
476149841
dagmar.zajicova@cuzk.czposkytování informací KN, informatik

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

vfk.most@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality pracoviště

18.03.2020
Upozorňujeme na možnost učinit podání bezkontaktně do schránky umístěné u vchodu do budovy! Lze tak podat i návrh na vklad v zalepené obálce. Uveďte v podání Váš mail, budeme Vás informovat o přijetí, případně vyzveme k zaplacení poplatku převodem na účet. Schránka je přístupná pondělí až čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod., v pátek od 8:00 do 12:00 hod.

16.01.2020
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že v roce 2020 bude probíhat v katastrálních územích Lužice u Mostu, Svinčice, Braňany, Kaňkov, Želenice u Mostu, Liběšice u Želenic, Mariánské Radčice a Libkovice u Mostu revize katastru nemovitostí. Předmětem revize jsou zejména zápisy staveb, druhů pozemků a způsobů využití pozemků a typů staveb, kdy výsledkem by mělo být dosažení, co nejlepšího souladu katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. O přesném termínu budete informováni obecním úřadem způsobem v místě obvyklém.
 

14.01.2020
Na Katastrálním pracovišti Most byla zavedena možnost platby platební kartou na přepážkách podatelny.

Aktuality resortu

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.