Kontakty

Typ Telefon
Podatelna 476149811

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Bencsová Ivana Ing. 102476149837ivana.bencsova@cuzk.czVedoucí oddělení aktualizace a dokumentace KN
Marešková Stanislava Ing. CV201476149821stanislava.mareskova@cuzk.czŘeditelka katastrálního pracoviště
Písařík Petr Mgr. 205476149822petr.pisarik@cuzk.czVedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem / Právník

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Balíčková Pavlína 208476149827pavlina.balickova@cuzk.czAdministrativa vkladového řízení
Barochová Jana 202476149823jana.barochova@cuzk.czEkonom
Benáková Vladimíra 108/1476149839vladimira.benakova@cuzk.czNávrh zápisu v katastru
Borejová Vladimíra Ing. 204476149828vladimira.borejova@cuzk.czRozhodování o povolení vkladu
Březinová Věra Ing. 109476149824vera.brezinova2@cuzk.czPotvrzování GP
Čmerdová Kamila 104476149825kamila.cmerdova@cuzk.czPoskytování informací z KN
Fejfárková Alena Bc. 101476149835alena.fejfarkova@cuzk.czDigitalizace SGI
Fejfárková Zdeňka 106/1476149832zdenka.fejfarkova@cuzk.czPoskytování informací z KN
Fialková Eva Bc. 101476149817eva.fialkova@cuzk.czDigitalizace SGI
Fidrmucová Hana 206476149831hana.fidrmucova@cuzk.czNávrh zápisu v katastru
Hochová Markéta Ing. 105476149811kp.most@cuzk.czPodatelna, informační služba
Jiráková Iveta 209/1476149844iveta.jirakova@cuzk.czNávrh zápisu v katastru
Josefusová Jitka 206476149830jitka.josefusova@cuzk.czRozhodování o povolení vkladu
Kánská Naděžda 108476149838nadezda.kanska@cuzk.czDokumentace
Kirschová Zdeňka 209476149829zdenka.kirschova@cuzk.czKontrola zápisů
Kleinová Ivana 209/1476149845ivana.kleinova@cuzk.czNávrh zápisu v katastru
Langová Zuzana 209476149818zuzana.langova@cuzk.czNávrh zápisu v katastru
Rauchová Dagmar 104476149841dagmar.rauchova@cuzk.czposkytování informací KN, informatik
Rebejová Lenka Ing. 105476149811kp.most@cuzk.czPodatelna, informační služba
Rousová Šárka 106/1476149843sarka.rousova@cuzk.czNávrh zápisu v katastru
Víchová Ivana 106/1476149834ivana.vichova2@cuzk.czNávrh zápisu v katastru
Víchová Michaela 208476149826michaela.vichova@cuzk.czAdministrativa vkladového řízení

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

vfk.most@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality pracoviště

18.01.2019
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že v roce 2019 bude probíhat v katastrálních územích Bělušice u Mostu, Odolice, Bedřichův Světec, K. Voda, Milá,Stránce, Židovice u Bečova, Korozluky, Sedlec u Obrnic, Patokryje, Skršín, Dobrčice u Skršína a Chrámce revize katastru nemovitostí. Předmětem revize jsou zejména zápisy staveb, druhů pozemků a způsobů využití pozemků a typů staveb, kdy výsledkem by mělo být dosažení, co nejlepšího souladu katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. O přesném termínu budete informováni obecním úřadem způsobem v místě obvyklém.
 

Aktuality resortu

16.09.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2019) je k dispozici ke stažení.

09.09.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 25. září 2019.

30.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.