Kontakty

Typ Telefon
Podatelna 476149811

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Bencsová Ivana Ing. 102476149837ivana.bencsova@cuzk.czVedoucí oddělení aktualizace a dokumentace KN
Marešková Stanislava Ing. CV201476149821stanislava.mareskova@cuzk.czŘeditelka katastrálního pracoviště
Písařík Petr Mgr. 205476149822petr.pisarik@cuzk.czVedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem / Právník

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Balíčková Pavlína 208
476149827
pavlina.balickova@cuzk.czAdministrativa vkladového řízení
Barochová Jana 202
476149823
jana.barochova@cuzk.czEkonom
Benáková Vladimíra 108/1
476149839
vladimira.benakova@cuzk.czNávrh zápisu v katastru
Borejová Vladimíra Ing. 204
476149828
vladimira.borejova@cuzk.czRozhodování o povolení vkladu
Březinová Věra Ing. 109
476149824
vera.brezinova2@cuzk.czPotvrzování GP
Čmerdová Kamila 104
476149825
kamila.cmerdova@cuzk.czPoskytování informací z KN
Fejfárková Alena Bc. 101
476149835
alena.fejfarkova@cuzk.czDigitalizace SGI
Fejfárková Zdeňka 106/1
476149832
zdenka.fejfarkova@cuzk.czPoskytování informací z KN
Fialková Eva Bc. 101
476149817
eva.fialkova@cuzk.czDigitalizace SGI
Fidrmucová Hana 206
476149831
hana.fidrmucova@cuzk.czNávrh zápisu v katastru
Hochová Markéta Ing. 105
476149811
kp.most@cuzk.czPodatelna, informační služba
Jiráková Iveta 209/1
476149844
iveta.jirakova@cuzk.czNávrh zápisu v katastru
Josefusová Jitka 206
476149830
jitka.josefusova@cuzk.czRozhodování o povolení vkladu
Kánská Naděžda 108
476149838
nadezda.kanska@cuzk.czDokumentace
Kirschová Zdeňka 209
476149829
zdenka.kirschova@cuzk.czKontrola zápisů
Kleinová Ivana 209/1
476149845
ivana.kleinova@cuzk.czNávrh zápisu v katastru
Langová Zuzana 209
476149818
zuzana.langova@cuzk.czNávrh zápisu v katastru
Rebejová Lenka Ing. 105
476149811
kp.most@cuzk.czPodatelna, informační služba
Rousová Šárka 106/1
476149843
sarka.rousova@cuzk.czNávrh zápisu v katastru
Víchová Ivana 106/1
476149834
ivana.vichova2@cuzk.czNávrh zápisu v katastru
Víchová Michaela 208
476149826
michaela.vichova@cuzk.czAdministrativa vkladového řízení
Zajícová Dagmar 104
476149841
dagmar.zajicova@cuzk.czposkytování informací KN, informatik

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

vfk.most@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality pracoviště

18.01.2019
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že v roce 2019 bude probíhat v katastrálních územích Bělušice u Mostu, Odolice, Bedřichův Světec, K. Voda, Milá,Stránce, Židovice u Bečova, Korozluky, Sedlec u Obrnic, Patokryje, Skršín, Dobrčice u Skršína a Chrámce revize katastru nemovitostí. Předmětem revize jsou zejména zápisy staveb, druhů pozemků a způsobů využití pozemků a typů staveb, kdy výsledkem by mělo být dosažení, co nejlepšího souladu katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. O přesném termínu budete informováni obecním úřadem způsobem v místě obvyklém.
 

Aktuality resortu

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.