Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Dražební vyhláška 131 ED 13,14/20-DV
Platnost od: 04.03.2021 Platnost do: 15.04.2021

Dražební vyhláška 023 EX 01542/09-423
Platnost od: 03.03.2021 Platnost do: 05.04.2021

Veřejná vyhláška OR-55/2021-507 Obecné obeslání Katastrální úřad pro Ústecký kraj
Platnost od: 03.03.2021 Platnost do: 19.03.2021

Dražební vyhláška 074 EX 11239/11-142
Platnost od: 02.03.2021 Platnost do: 14.04.2021

Dražební vyhláška 106 EX 4591/09-273
Platnost od: 22.02.2021 Platnost do: 23.03.2021

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

Dražební vyhláška 120 EX 42446/10-151
Platnost od: 16.02.2021 Platnost do: 21.04.2021

Oznámení o omezení úředních hodin od 12.10.2020
Platnost od: 09.10.2020  

oznámení o obnově operátu OO-1/2021-507
  Platnost do: 30.04.2021

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Revize katastrálního operátu
Platnost od: 13.01.2021  

Seznam kú. - historie map, rozpracované KPÚ a OKONM
Platnost od: 09.12.2020  

ZPMZ použitá při obnově operátu
Platnost od: 21.01.2020  

ZPMZ použitá při OKO k.ú.Louny
   

Aktuality pracoviště

04.03.2021

S účinností od 8.3.2021 je provedena změna Úředních hodin na Katastrálním pracovišti Louny Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj.
Úřední hodiny jsou nově pro všechny agendy:
Pondělí, Středa : 8:00 - 17:00

Podání je též možné vhodit do sběrného boxu, který je přístupný ve vchodu do budovy v době

Pondělí, Středa : 8:00 - 17:00,

Úterý, Čtvrtek : 8:00 - 14:00
Pátek : 8:00 - 12:00

02.02.2021
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že v roce 2021 budou postupně probíhat revize katastru nemovitostí v katastrálních územích Břvany, Hřivice, Touchovice, Markvarec u Hřivic, Domoušice, Konětopy u Pnětluk, Pnětluky a v současné době se dokončuje revize v k.ú. Výškov u Počerad. Předmětem revize jsou zejména zápisy staveb, druhu a způsobu využití pozemků, kdy výsledkem by mělo být dosažení co nejlepšího souladu katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. O přesném termínu zahájení revize budete informováni obecním úřadem způsobem v místě obvyklém.

Aktuality resortu

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

15.02.2021
Od 15.2.2021 jsou úřední hodiny na všech katastrálních úřadech v rozsahu minimálně pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, pokud to aktuální personální situace umožňuje, tak i nad tento rozsah. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

11.02.2021
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2021"