revize 2022

13.01.2022

Vážení klienti, oznamujeme Vám, že v roce 2022 budou postupně probíhat revize katastru nemovitostí v katastrálních územích  Domoušice, Solopysky, Pnětluky, Konětopy u Pnětluk, Břínkov (intravilán), Úlovice (intravilán), Dolní Ročov (mimo oblast pozemkové úpravy a mapování), Divice, Brodec, Smolnice u Loun. Předmětem revize jsou zejména zápisy staveb, druhu a způsobu využití pozemků, kdy výsledkem by mělo být dosažení co nejlepšího souladu katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. O přesném termínu zahájení revize budete informováni obecním úřadem způsobem v místě obvyklém.
Zároveň od 2. čtvrtletí  budou pokračovat práce na novém mapování v k.ú. Horní Ročov.