revize 2020

13.01.2020

Vážení klienti, oznamujeme Vám, že v roce 2020 bude probíhat revize katastru nemovitostí v katastrálních územích Břvany, Hřivice, Charvatce, Chraberce,  Markvarec u Hřivic, Mnichov u Loun, Nečichy, Opočno, Počerady, Raná u Loun, Slavětín nad Ohří, Touchovice, Třískolupy, Vrbno nad Lesy, Výškov u Počerad. Předmětem revize jsou zejména zápisy staveb, druhů pozemků a typů staveb, kdy výsledkem by mělo být dosažení co nejlepšího souladu katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. O přesném termínu budete informováni obecním úřadem způsobem v místě obvyklém.
V katastrálním území Líšťany u Cítolib budou pokračovat práce na obnově operátu novým mapováním.