Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška RO-31/2019-506 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice
Platnost od: 12.11.2019 Platnost do: 15.12.2019

Veřejná vyhláška V-8102/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Šolc
Platnost od: 12.11.2019 Platnost do: 27.11.2019

Veřejná vyhláška V-8764/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Přechová
Platnost od: 12.11.2019 Platnost do: 27.11.2019

Veřejná vyhláška V-7948/2019-506 Zamítnutí návrhu Relich
Platnost od: 11.11.2019 Platnost do: 26.11.2019

Veřejná vyhláška V-8217/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Dittrich
Platnost od: 08.11.2019 Platnost do: 25.11.2019

Veřejná vyhláška V-8233/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Hurych
Platnost od: 08.11.2019 Platnost do: 25.11.2019

Veřejná vyhláška V-8241/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Kovářová
Platnost od: 08.11.2019 Platnost do: 25.11.2019

Veřejná vyhláška V-8271/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Husák
Platnost od: 08.11.2019 Platnost do: 25.11.2019

Veřejná vyhláška V-8277/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Kubeš
Platnost od: 08.11.2019 Platnost do: 25.11.2019

Veřejná vyhláška V-8279/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Kubeš
Platnost od: 08.11.2019 Platnost do: 25.11.2019

Veřejná vyhláška Z-7921/2019-506 Obecné obeslání Jiříková
Platnost od: 08.11.2019 Platnost do: 25.11.2019

Veřejná vyhláška PD-19278/2019-506 Obecné obeslání Euro System Union s.r.o.
Platnost od: 06.11.2019 Platnost do: 21.11.2019

Veřejná vyhláška V-4778/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Vošvrdová
Platnost od: 06.11.2019 Platnost do: 21.11.2019

Veřejná vyhláška V-8075/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Reczyňski
Platnost od: 05.11.2019 Platnost do: 20.11.2019

Veřejná vyhláška V-8081/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Janata
Platnost od: 05.11.2019 Platnost do: 20.11.2019

Veřejná vyhláška V-8094/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Peleška
Platnost od: 05.11.2019 Platnost do: 20.11.2019

Veřejná vyhláška V-8094/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Pelešková
Platnost od: 05.11.2019 Platnost do: 20.11.2019

Veřejná vyhláška V-7993/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Zelinka
Platnost od: 04.11.2019 Platnost do: 19.11.2019

Veřejná vyhláška V-8059/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Sitter
Platnost od: 04.11.2019 Platnost do: 19.11.2019

Veřejná vyhláška RO-28/2019-506 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice
Platnost od: 31.10.2019 Platnost do: 02.12.2019

Veřejná vyhláška RO-29/2019-506 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice
Platnost od: 31.10.2019 Platnost do: 02.12.2019

Veřejná vyhláška RO-30/2019-506 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice
Platnost od: 31.10.2019 Platnost do: 02.12.2019

Veřejná vyhláška V-7466/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Nechyba
Platnost od: 31.10.2019 Platnost do: 15.11.2019

Veřejná vyhláška V-7466/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Nechyba 2
Platnost od: 31.10.2019 Platnost do: 15.11.2019

Veřejná vyhláška V-7865/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Hristov
Platnost od: 31.10.2019 Platnost do: 15.11.2019

Veřejná vyhláška V-7892/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu A. a B. Jerie, továrna na čokoládu a cukrovinky
Platnost od: 31.10.2019 Platnost do: 15.11.2019

Veřejná vyhláška V-7943/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Flek
Platnost od: 31.10.2019 Platnost do: 15.11.2019

Veřejná vyhláška V-7957/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Johanovský
Platnost od: 31.10.2019 Platnost do: 15.11.2019

Veřejná vyhláška V-7975/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Matoušek
Platnost od: 31.10.2019 Platnost do: 15.11.2019

Veřejná vyhláška V-8001/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Hůlová
Platnost od: 31.10.2019 Platnost do: 15.11.2019

Veřejná vyhláška RO-27/2019-506 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice
Platnost od: 22.10.2019 Platnost do: 23.11.2019

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Obnova katastrálního operátu novým mapováním 2019
Platnost od: 25.03.2019 Platnost do: 31.12.2019

Plán revizí na rok 2019
Platnost od: 25.03.2019 Platnost do: 31.12.2019

Aktuality pracoviště

11.09.2019
Vážení klienti,
oznamujeme Vám, že od 10. 9. 2019 bude probíhat v intravilánu katastrálního území Rohatce zjišťování průběhu hranic katastrálního území, pozemků a vnějšího obvodu budov pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním.

11.09.2019
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 1.11.2019 - do 31.3.2020 bude probíhat v katastrálním území Kocourov u medvědic obce Třebenice revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.

11.09.2019
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 1.11.2019 - do 29.5.2020 bude probíhat v katastrálním území Chotiměř obce Chotiměřrevize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.

Aktuality resortu

11.11.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2019) je k dispozici ke stažení.

11.11.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele katastrálního pracoviště Most.

05.11.2019
Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.