Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-10523/2018-506 Vyrozumění o provedení vkladu Ondrůšková
Platnost od: 20.09.2019 Platnost do: 05.10.2019

Veřejná vyhláška V-2902/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu AVALON CONTINENTAL S.A., id.č.1421886
Platnost od: 20.09.2019 Platnost do: 05.10.2019

Veřejná vyhláška V-6759/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Paško
Platnost od: 20.09.2019 Platnost do: 05.10.2019

Veřejná vyhláška V-6482/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Majerčáková
Platnost od: 19.09.2019 Platnost do: 04.10.2019

Veřejná vyhláška V-7123/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Minár
Platnost od: 19.09.2019 Platnost do: 04.10.2019

Veřejná vyhláška V-6705/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Černý
Platnost od: 18.09.2019 Platnost do: 03.10.2019

Veřejná vyhláška V-6710/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Červeňáková
Platnost od: 18.09.2019 Platnost do: 03.10.2019

Veřejná vyhláška V-6727/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Sabová
Platnost od: 18.09.2019 Platnost do: 03.10.2019

Veřejná vyhláška V-6775/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Zahrádka
Platnost od: 18.09.2019 Platnost do: 03.10.2019

Veřejná vyhláška V-6644/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Pravdová
Platnost od: 17.09.2019 Platnost do: 02.10.2019

Veřejná vyhláška V-6695/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Nguyen
Platnost od: 17.09.2019 Platnost do: 02.10.2019

Veřejná vyhláška V-6525/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Marešová
Platnost od: 16.09.2019 Platnost do: 01.10.2019

Veřejná vyhláška V-6619/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Linhart
Platnost od: 13.09.2019 Platnost do: 30.09.2019

Veřejná vyhláška V-6620/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Linhart
Platnost od: 13.09.2019 Platnost do: 30.09.2019

Veřejná vyhláška V-6470/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Kunčík
Platnost od: 12.09.2019 Platnost do: 27.09.2019

Veřejná vyhláška V-6541/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Kiselák
Platnost od: 12.09.2019 Platnost do: 27.09.2019

Veřejná vyhláška V-6541/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Kiseláková
Platnost od: 12.09.2019 Platnost do: 27.09.2019

Veřejná vyhláška V-6542/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Skřivánek
Platnost od: 12.09.2019 Platnost do: 27.09.2019

Veřejná vyhláška V-6570/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Nechyba
Platnost od: 12.09.2019 Platnost do: 27.09.2019

Veřejná vyhláška V-6626/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Kršňák
Platnost od: 12.09.2019 Platnost do: 27.09.2019

Veřejná vyhláška V-6437/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Reichelt
Platnost od: 11.09.2019 Platnost do: 26.09.2019

Veřejná vyhláška V-6440/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Urbancová
Platnost od: 11.09.2019 Platnost do: 26.09.2019

Veřejná vyhláška V-6485/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Chaloupka
Platnost od: 11.09.2019 Platnost do: 26.09.2019

Veřejná vyhláška V-6404/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Jodasová
Platnost od: 10.09.2019 Platnost do: 25.09.2019

Veřejná vyhláška V-6431/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Lukačová
Platnost od: 10.09.2019 Platnost do: 25.09.2019

Veřejná vyhláška RO-22/2019-506 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice
Platnost od: 09.09.2019 Platnost do: 10.10.2019

Veřejná vyhláška RO-23/2019-506 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice
Platnost od: 09.09.2019 Platnost do: 10.10.2019

Veřejná vyhláška V-5960/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Urban
Platnost od: 06.09.2019 Platnost do: 23.09.2019

Veřejná vyhláška V-6205/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Kočí
Platnost od: 06.09.2019 Platnost do: 23.09.2019

Veřejná vyhláška V-6253/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Pastyřík
Platnost od: 06.09.2019 Platnost do: 23.09.2019

Veřejná vyhláška V-6254/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Sedláček
Platnost od: 06.09.2019 Platnost do: 23.09.2019

Veřejná vyhláška V-6325/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Hrouda
Platnost od: 06.09.2019 Platnost do: 23.09.2019

Veřejná vyhláška V-6342/2019-506 Vyrozumění o provedení vkladu Tuhý
Platnost od: 06.09.2019 Platnost do: 23.09.2019

Veřejná vyhláška RO-20/2019-506 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice
Platnost od: 26.08.2019 Platnost do: 27.09.2019

Veřejná vyhláška RO-21/2019-506 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice
Platnost od: 26.08.2019 Platnost do: 27.09.2019

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Obnova katastrálního operátu novým mapováním 2019
Platnost od: 25.03.2019 Platnost do: 31.12.2019

Plán revizí na rok 2019
Platnost od: 25.03.2019 Platnost do: 31.12.2019

Aktuality pracoviště

11.09.2019
Vážení klienti,
oznamujeme Vám, že od 10. 9. 2019 bude probíhat v intravilánu katastrálního území Rohatce zjišťování průběhu hranic katastrálního území, pozemků a vnějšího obvodu budov pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním.

11.09.2019
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 1.11.2019 - do 31.3.2020 bude probíhat v katastrálním území Kocourov u medvědic obce Třebenice revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.

11.09.2019
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 1.11.2019 - do 29.5.2020 bude probíhat v katastrálním území Chotiměř obce Chotiměřrevize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.

Aktuality resortu

16.09.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2019) je k dispozici ke stažení.

09.09.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 25. září 2019.

30.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.