Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
všechna podání 42 podatelna
elektronická podání kp.litomerice@cuzk.cz

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Bc. Miluše Bártová27416575300miluse.bartova@cuzk.czOddělení dokumentace KN-potvrzování GP
Bc. Alena Beranová52416575352alena.beranova@cuzk.czOddělení dokumentace KN-ekonomka
Mgr. Stanislava Blechová36416575336stanislava.blechova@cuzk.czVedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Ing. Věra Břečková51416575351vera.breckova@cuzk.czŘeditelka katastrálního pracoviště
Irena Bursová29416575300irena.bursova@cuzk.czOddělení dokumentace KN
Bc. Monika Cermanová27416575300monika.cermanova@cuzk.czOddělení dokumentace KN-potvrzování GP
Romana Gavaruškinová27416575300romana.gavaruskinova@cuzk.czOddělení dokumentace KN
Věra Loudátová43416575300vera.loudatova@cuzk.czOddělení dokumentace KN-spisová služba
Ing. Markéta Mrhalová44416575344marketa.mrhalova@cuzk.czVedoucí oddělení dokumentace KN
Jarmila Pavlová43416575300jarmila.pavlova@cuzk.czOddělení dokumentace KN-spisová služba
Ivana Stehlíková42416575300ivana.stehlikova@cuzk.czOddělení dokumentace KN-spisová služba

Aktuality pracoviště

11.09.2019
Vážení klienti,
oznamujeme Vám, že od 10. 9. 2019 bude probíhat v intravilánu katastrálního území Rohatce zjišťování průběhu hranic katastrálního území, pozemků a vnějšího obvodu budov pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním.

11.09.2019
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 1.11.2019 - do 31.3.2020 bude probíhat v katastrálním území Kocourov u medvědic obce Třebenice revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.

11.09.2019
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 1.11.2019 - do 29.5.2020 bude probíhat v katastrálním území Chotiměř obce Chotiměřrevize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.

Aktuality resortu

16.09.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2019) je k dispozici ke stažení.

09.09.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 25. září 2019.

30.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.