Statut, jednací a organizační řád katastrálních úřadů

 • Statut ze dne 21. 11. 2003, č.j. 5893/2003-22  (úplné znění - pracovní pomůcka)
  •  (RTF) - stav k 1. 1. 2004
 • Jednací řád ze dne 27. 6. 2014, č.j.: ČÚZK-10162/2014-22
  •  (PDF) - Jednací řád
 • Služební předpis č.1 – Organizační řád KÚ ze dne 1.7.2015, č.j. KÚ-04981/2015-560-2000
  •  (PDF) – Služební předpis č.1 – Organizační řád KÚ
  • Spisový řád katastrálního úřadu ze dne 4. 5. 2018, č.j. ČÚZK-04913/2018-22