Kontakty

Typ Telefon
ústředna 416575300

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Blechová Stanislava Mgr. 36416575336stanislava.blechova@cuzk.czVedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Břečková Věra Ing. CV51416575351vera.breckova@cuzk.czŘeditelka katastrálního pracoviště
Jamborová Jana Ing. 18416575318jana.jamborova@cuzk.czVedoucí oddělení aktualizace KN
Mrhalová Markéta Ing. 44416575344marketa.mrhalova@cuzk.czVedoucí oddělení dokumentace KN

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Adamcová Hana 37
416575300
hana.adamcova@cuzk.czOddělení právních vztahů k nemovitostem
Bártová Miluše Bc. 27
416575300
miluse.bartova@cuzk.czOddělení dokumentace KN-potvrzování GP
Beranová Alena Bc. 52
416575352
alena.beranova@cuzk.czOddělení dokumentace KN-ekonomka
Bruncvíková Libuše Ing. 34
416575300
libuse.bruncvikova@cuzk.czOddělení právních vztahů k nemovitostem
Bubeníková Petra 37
416575300
petra.bubenikova@cuzk.czOddělení právních vztahů k nemovitostem
Bublová Ivana 31
416575300
ivana.bublova@cuzk.czOddělení právních vztahů k nemovitostem
Bursová Irena 29
416575300
irena.bursova@cuzk.czOddělení dokumentace KN
Cermanová Monika Bc. 27
416575300
monika.cermanova@cuzk.czOddělení dokumentace KN-potvrzování GP
Černá Jitka
416575300
kp.litomerice@cuzk.czUklízečka
Daňková Pavlína 19
416575300
pavlina.dankova@cuzk.czOddělení právních vztahů k nemovitostem
Drobná Ivana 29
416575300
ivana.drobna@cuzk.czOddělení dokumentace KN
Forstová Renata Ing. 32
416575300
renata.forstova@cuzk.czOddělení právních vztahů k nemovitostem-pověřená osoba
Grim Petr Ing.
416575300
kp.litomerice@cuzk.czDomovník
Grimová Zuzana DiS. 15
416575300
zuzana.grimova@cuzk.czOddělení aktualizace KN
Gryndlerová Kateřina Ing. 10
416575300
katerina.gryndlerova@cuzk.czOddělení aktualizace KN
Hájková Eva 13
416575300
eva.hajkova@cuzk.czOddělení aktualizace KN
Holubová Lucie 42
416575300
lucie.holubova@cuzk.czOddělení dokumentace KN-spisová služba
Jandová Alena Ing. 33
416575300
alena.jandova2@cuzk.czOddělení právních vztahů k nemovitostem
Jeschke Miloš 28
416575300
milos.jeschke@cuzk.czOddělení dokumentace KN
Jůnová Pavla Mgr. 18
416575300
pavla.junova@cuzk.czOddělení aktualizace KN
Kadlecová Jindřiška 43
416575300
jindriska.kadlecova@cuzk.czOddělení dokumentace KN-spisová služba
Kajzrová Eliška 42
416575300
eliska.kajzrova@cuzk.czOddělení dokumentace KN-spisová služba
Kopecká Dana 38
416575300
dana.kopecka@cuzk.czOddělení právních vztahů k nemovitostem
Kredbová Kateřina Ing. 30
416575300
katerina.kredbova@cuzk.czOddělení právních vztahů k nemovitostem
Kubátová Kateřina Ing. 34
416575300
katerina.kubatova@cuzk.czOddělení právních vztahů k nemovitostem
Kučerová Lenka 38
416575300
lenka.kucerova@cuzk.czOddělení právních vztahů k nemovitostem
Kukeňová Pavla Ing. 32
416575300
pavla.kukenova@cuzk.czOddělení právních vztahů k nemovitostem
Kynkalová Libuše DiS. 11
416575300
libuse.kynkalova@cuzk.czOddělení aktualizace KN
Lopatová Irena 37
416575300
irena.lopatova@cuzk.czOddělení právních vztahů k nemovitostem
Loudátová Věra 43
416575300
vera.loudatova@cuzk.czOddělení dokumentace KN-spisová služba
Ludvíková Jana 19
416575300
jana.ludvikova@cuzk.czOddělení právních vztahů k nemovitostem
Majarová Lenka 37
416575300
lenka.majarova@cuzk.czOddělení právních vztahů k nemovitostem
Matějka Ivan 12
416575300
ivan.matejka@cuzk.czOddělení aktualizace KN
Oudesová Jitka Ing. 18
416575300
jitka.oudesova@cuzk.czOddělení aktualizace KN
Pailová Jana 29
416575300
jana.pailova@cuzk.czOddělení dokumentace KN
Pailová Kateřina 12
416575300
katerina.pailova@cuzk.czOddělení aktualizace KN
Pavlová Jarmila 43
416575300
jarmila.pavlova@cuzk.czOddělení dokumentace KN-spisová služba
Pilneyová Ludmila 19
416575300
ludmila.pilneyova@cuzk.czOddělení právních vztahů k nemovitostem
Raková Vladimíra Bc. 33
416575300
vladimira.rakova@cuzk.czOddělení právních vztahů k nemovitostem-pověřená osoba
Slabá Hana 17
416575300
hana.slaba@cuzk.czOddělení aktualizace KN
Stehlíková Ivana 42
416575300
ivana.stehlikova@cuzk.czOddělení dokumentace KN-spisová služba
Učíková Hana 17
416575300
hana.ucikova@cuzk.czOddělení aktualizace KN
Váchová Toniniová Jana Ing. 15
416575300
jana.vachovatoniniova@cuzk.czOddělení aktualizace KN
Vašek Jan 53
416575300
jan.vasek@cuzk.czOddělení dokumentace KN - informatik
Vorobelová Eva Ing. 13
416575313
eva.vorobelova@cuzk.czOddělení aktualizace KN
Závadová Jana 15
416575300
jana.zavadova@cuzk.czOddělení aktualizace KN
Zdražilová Romana 27
416575300
Romana.Zdrazilova@cuzk.czOddělení dokumentace KN
Zemanová Barbara Bc. 17
416575300
barbara.zemanova@cuzk.czOddělení aktualizace KN

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

kp-litomerice-dokumentace@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality pracoviště

03.02.2020
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 25.3.2020 - do 31.12.2020 bude probíhat v katastrálním území Libínky obce Polepy revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.

03.02.2020
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 1.4.2020 - do 30.11.2020 bude probíhat v katastrálním území Levínské Petrovice obce Lovečkovice revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.

03.02.2020
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 9.3.2020 - do 30.11.2020 bude probíhat v katastrálním území Levín u Litoměřic obce Levín revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.

Aktuality resortu

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.