Kontakty

Typ Telefon
ústředna 416575300

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Blechová Stanislava Mgr. 36416575336stanislava.blechova@cuzk.czVedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Břečková Věra Ing. CV51416575351vera.breckova@cuzk.czŘeditelka katastrálního pracoviště
Jamborová Jana Ing. 18416575318jana.jamborova@cuzk.czVedoucí oddělení aktualizace KN
Mrhalová Markéta Ing. 44416575344marketa.mrhalova@cuzk.czVedoucí oddělení dokumentace KN

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Adamcová Hana 37416575300hana.adamcova@cuzk.czOddělení právních vztahů k nemovitostem
Bártová Miluše Bc. 27416575300miluse.bartova@cuzk.czOddělení dokumentace KN-potvrzování GP
Beranová Alena Bc. 52416575352alena.beranova@cuzk.czOddělení dokumentace KN-ekonomka
Bruncvíková Libuše Ing. 34416575300libuse.bruncvikova@cuzk.czOddělení právních vztahů k nemovitostem
Bubeníková Petra 37416575300petra.bubenikova@cuzk.czOddělení právních vztahů k nemovitostem
Bublová Ivana 31416575300ivana.bublova@cuzk.czOddělení právních vztahů k nemovitostem
Bursová Irena 29416575300irena.bursova@cuzk.czOddělení dokumentace KN
Cermanová Monika Bc. 27416575300monika.cermanova@cuzk.czOddělení dokumentace KN-potvrzování GP
Černá Jitka 416575300kp.litomerice@cuzk.czUklízečka
Daňková Pavlína 19416575300pavlina.dankova@cuzk.czOddělení právních vztahů k nemovitostem
Drobná Ivana 29416575300ivana.drobna@cuzk.czOddělení dokumentace KN
Forstová Renata Ing. 32416575300renata.forstova@cuzk.czOddělení právních vztahů k nemovitostem-pověřená osoba
Gavaruškinová Romana 27416575300romana.gavaruskinova@cuzk.czOddělení dokumentace KN
Grim Petr Ing. 416575300kp.litomerice@cuzk.czDomovník
Grimová Zuzana DiS. 15416575300zuzana.grimova@cuzk.czOddělení aktualizace KN
Gryndlerová Kateřina Ing. 10416575300katerina.gryndlerova@cuzk.czOddělení aktualizace KN
Hájková Eva 13416575300eva.hajkova@cuzk.czOddělení aktualizace KN
Holubová Lucie 42416575300lucie.holubova@cuzk.czOddělení dokumentace KN-spisová služba
Jandová Alena Ing. 33416575300alena.jandova2@cuzk.czOddělení právních vztahů k nemovitostem
Jeschke Miloš 28416575300milos.jeschke@cuzk.czOddělení dokumentace KN
Jůnová Pavla Mgr. 32416575300pavla.junova@cuzk.czOddělení právních vztahů k nemovitostem
Kadlecová Jindřiška 43416575300jindriska.kadlecova@cuzk.czOddělení dokumentace KN-spisová služba
Kajzrová Eliška 42416575300eliska.kajzrova@cuzk.czOddělení dokumentace KN-spisová služba
Kopecká Dana 38416575300dana.kopecka@cuzk.czOddělení právních vztahů k nemovitostem
Kredbová Kateřina Ing. 30416575300katerina.kredbova@cuzk.czOddělení právních vztahů k nemovitostem
Kubátová Kateřina Ing. 34416575300katerina.kubatova@cuzk.czOddělení právních vztahů k nemovitostem
Kučerová Lenka 38416575300lenka.kucerova@cuzk.czOddělení právních vztahů k nemovitostem
Kynkalová Libuše DiS. 11416575300libuse.kynkalova@cuzk.czOddělení aktualizace KN
Lopatová Irena 37416575300irena.lopatova@cuzk.czOddělení právních vztahů k nemovitostem
Loudátová Věra 43416575300vera.loudatova@cuzk.czOddělení dokumentace KN-spisová služba
Ludvíková Jana 19416575300jana.ludvikova@cuzk.czOddělení právních vztahů k nemovitostem
Majarová Lenka 37416575300lenka.majarova@cuzk.czOddělení právních vztahů k nemovitostem
Matějka Ivan 12416575300ivan.matejka@cuzk.czOddělení aktualizace KN
Michaličková Milena JUDr. 32416575300milena.michalickova@cuzk.czOddělení právních vztahů k nemovitostem
Oudesová Jitka Ing. 18416575300jitka.oudesova@cuzk.czOddělení aktualizace KN
Pailová Jana 29416575300jana.pailova@cuzk.czOddělení dokumentace KN
Pailová Kateřina 12416575300katerina.pailova@cuzk.czOddělení aktualizace KN
Pavlová Jarmila 43416575300jarmila.pavlova@cuzk.czOddělení dokumentace KN-spisová služba
Pilneyová Ludmila 19416575300ludmila.pilneyova@cuzk.czOddělení právních vztahů k nemovitostem
Raková Vladimíra Bc. 33416575300vladimira.rakova@cuzk.czOddělení právních vztahů k nemovitostem-pověřená osoba
Slabá Hana 17416575300hana.slaba@cuzk.czOddělení aktualizace KN
Stehlíková Ivana 42416575300ivana.stehlikova@cuzk.czOddělení dokumentace KN-spisová služba
Učíková Hana 17416575300hana.ucikova@cuzk.czOddělení aktualizace KN
Váchová Toniniová Jana Ing. 15416575300jana.vachovatoniniova@cuzk.czOddělení aktualizace KN
Vašek Jan 53416575300jan.vasek@cuzk.czOddělení dokumentace KN - informatik
Vorobelová Eva Ing. 13416575313eva.vorobelova@cuzk.czOddělení aktualizace KN
Závadová Jana 15416575300jana.zavadova@cuzk.czOddělení aktualizace KN
Zemanová Barbara Bc. 17416575300barbara.zemanova@cuzk.czOddělení aktualizace KN

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

kp-litomerice-dokumentace@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality pracoviště

11.09.2019
Vážení klienti,
oznamujeme Vám, že od 10. 9. 2019 bude probíhat v intravilánu katastrálního území Rohatce zjišťování průběhu hranic katastrálního území, pozemků a vnějšího obvodu budov pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním.

11.09.2019
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 1.11.2019 - do 31.3.2020 bude probíhat v katastrálním území Kocourov u medvědic obce Třebenice revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.

11.09.2019
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 1.11.2019 - do 29.5.2020 bude probíhat v katastrálním území Chotiměř obce Chotiměřrevize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.

Aktuality resortu

16.09.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2019) je k dispozici ke stažení.

09.09.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 25. září 2019.

30.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.