Revize v k.ú. Vlastislav

04.06.2019

Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 15.4.2019 - do 15.11.2019 bude probíhat v katastrálním území Vlastislav obce Vlastislav revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.