Revize v k.ú. Vetlá

04.06.2019

Vážení klienti, oznamujeme Vám, že od 3.6.2019 - do 20.12.2019 bude probíhat v katastrálním území Vetlá obce Vrbice revize katastru nemovitostí. Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.