20230113_Odborný / vrchní referent oddělení obnovy katastrálního operátu 03130 TS KÚ SČK

13.01.2023

V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Odborný / vrchní referent oddělení obnovy katastrálního operátu 03130 TS KÚ SČK"