20211007_účetní

07.10.2021

V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení systemizovaného místa účetní v kanceláři ředitele KÚ"