20210114_Vedoucí oddělení metodiky a kontroly – odborný rada Katastrálního úřadu pro Středočeský kra

14.01.2021

V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Vedoucí oddělení metodiky a kontroly – odborný rada Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj"