Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.slany@cuzk.cz
ostatní podání přízemí, dveře vpravo označené Podatelna

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Mgr. Františka Baňková312522312kp.slany@cuzk.czPrávník KP
Jiřina Čápová312522312Jirina.Capova@cuzk.czAktualizace KN
Ing. Tomáš Kysilko312574215Tomas.Kysilko@cuzk.czVFK pro geodety
Venuše Volrábová312574232Venuse.Volrabova@cuzk.czDatové schránky

Aktuality pracoviště

30.11.2012
Od 1.1.2013 je zákonem uložena povinnost podávat Návrh na zahájení o povolení vkladu na novém formuláři. Formulář je možné stáhnout v sekci "Formuláře", kde jsou zpřístupněny i SW aplikace a nápovědy k jeho vyplnění. Vzor formuláře je stanoven vyhláškou č. 401/2011.

Aktuality resortu

19.02.2020
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2019.

19.02.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Správce DMVS.

17.02.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2020) je k dispozici ke stažení.