Informace o možnosti bezkontaktního podání

25.03.2020

Informace o možnosti bezkontaktního podání - sběrný box
Podání můžete učinit bezkontaktně do schránky umístěné u vchodu do budovy.
Lze tak podat i návrh na vklad v zalepené obálce.
V podání uveďte Váš e-mail, budeme Vás informovat o přijetí a případně Vás vyzveme k zaplacení poplatku převodem na účet.
Pokud budete podávat více podání, označte jejich pořadí.
Dále upozorňujeme na možnost elektronického podání s využitím datové schránky. Taková podání musí být převedena z analogové do elektronické podoby s využitím autorizované konverze dokumentu, opatřena značkou subjektu nebo elektronickým podpisem osoby, která konverzi provedla, a výstup opatřen kvalifikovaným časovým razítkem a musí být zaslán prostřednictvím datové schránky účastníka řízení nebo jeho zástupce (vše na www.cuzk.cz).
Schránka je nepřetržitě přístupna z ulice a bude kontorolována několikrát denně Pondělí - Pátek od 7:00 - 13:00 hod.