Aktuality úřadu

    25.03.2020
Informace o možnosti bezkontaktního podání - sběrný box
Podání můžete učinit bezkontaktně do schránky umístěné u vchodu do budovy.
Lze tak podat i návrh na vklad v zalepené obálce.
V podání uveďte Váš e-mail, budeme Vás informovat o přijetí a případně Vás vyzveme k zaplacení poplatku převodem na účet.
Pokud budete podávat více podání, označte jejich pořadí.
Dále upozorňujeme na možnost elektronického podání s využitím datové schránky. Taková podání musí být převedena z analogové do elektronické podoby s využitím autorizované konverze dokumentu, opatřena značkou subjektu nebo elektronickým podpisem osoby, která konverzi provedla, a výstup opatřen kvalifikovaným časovým razítkem a musí být zaslán prostřednictvím datové schránky účastníka řízení nebo jeho zástupce (vše na www.cuzk.cz).
Schránka je nepřetržitě přístupna z ulice a bude kontorolována několikrát denně Pondělí - Pátek od 7:00 - 13:00 hod.

 16.03.2020
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření a č. 279 ze dne 23. března 2020 o přijetí krizového opatření
oznamuje
S účinností ode dne 16. března 2020 mají všechna katastrální pracoviště v územní působnosti Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj výrazně omezeny služby vyžadující přímý kontakt s veřejností. V neodkladných případech bude možné učinit návrh na vklad práv či jiné podání osobně pouze: 
pondělí 8:00 - 11:00 hodin.
středa   8:00 - 11:00 hodin

Po dobu omezení bude možné návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde: https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Zapisy-do-KN/Informace-o-elektronickem-podani.aspx .

Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí  https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ .
V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.
Naplánovaná ústní jednání budou přesunuta na období po ukončení krizového opatření. Prosíme o pochopení, že nebudeme až do odvolání provádět ústní jednání v terénu (např. v souvislosti s revizemi nebo zjišťování průběhu hranic) ani v budově katastrálního pracoviště.
V případě dotazů k probíhajícím řízením nebo neodkladným záležitostem se obracejte na telefon: 312574211, 312522312.

ředitel úřadu

Mgr. Ing. Štěpán Hudec         
 
V  Praze    dne 16. 3. 2020      
 

30.11.2012
Od 1.1.2013 je zákonem uložena povinnost podávat Návrh na zahájení o povolení vkladu na novém formuláři. Formulář je možné stáhnout v sekci "Formuláře", kde jsou zpřístupněny i SW aplikace a nápovědy k jeho vyplnění. Vzor formuláře je stanoven vyhláškou č. 401/2011.