Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.rakovnik@cuzk.cz
ostatní podání 1. patro podatelna KP

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Marcel Franěk121313521613marcel.franek@cuzk.czředitel katastrálního pracoviště
Mgr. Iva Mazancová109313521629iva.mazancova@cuzk.czvedoucí odd. právních vztahů k nemovitostem
Ing. Miroslav Brož118313521615miroslav.broz@cuzk.czvedoucí odd. aktualizace KN
Bc. Lukáš Brotánek119313521614lukas.brotanek@cuzk.czvedoucí odd. dokumentace KN, zástupce ředitele
Alena Růžičková120313521611alena.ruzickova@cuzk.czekonomka
Michaela Soběslavská120313521611michaela.sobeslavska@cuzk.czreferentka katastru nemovitostí
Soňa Konopásková101313521638kp.rakovnik@cuzk.czpodatelna KP
Ivana Topková101313521639kp.rakovnik@cuzk.czpodatelna KP

Aktuality pracoviště

17.06.2019
Od 17.6.2019 lze na KP Rakovník platit platebními kartami.

Aktuality resortu

21.01.2020
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

16.01.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2020) je k dispozici ke stažení.

31.12.2019
Upozorňujeme, že podle zákona  č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, dochází s účinností od 1. 1. 2020 ke změně výše některých správních poplatků, zejména poplatku za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí z původních 1000 Kč na 2000 Kč.