USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření

16.03.2020

Katastrální úřad pro Středočeský kraj v návaznosti na USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření oznamuje:
S účinností ode dne 16. března 2020 mají všechna katastrální pracoviště v územní působnosti Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj výrazně omezeny služby vyžadující přímý kontakt s veřejností. V neodkladných případech bude možné učinit návrh na vklad práv či jiné podání osobně pouze v pondělí a ve středu v době od 8 do 11 hodin.
Po dobu omezení bude možné návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde: https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Zapisy-do-KN/Informace-o-elektronickem-podani.aspx .
Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí  https://nahlizenidokn.cuzk.cz/.
V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.
Naplánovaná ústní jednání budou přesunuta na období po ukončení krizového opatření. Prosíme o pochopení, že nebudeme až do odvolání provádět ústní jednání v terénu (např. v souvislosti s revizemi nebo zjišťování průběhu hranic) ani v budově katastrálního pracoviště.
U vchodových dveří je mimo výše uvedené hodiny umístěn sběrný box do kterého lze vkládat veškerá podání denně od 7 do 14 hodin. Pokud uvedete v podání Váš e-mail, budeme Vás informovat o přijetí, případně vyzveme k zaplacení poplatku převodem na účet.
V případě jakýchkoliv dotazů volejte telefonní číslo 313521611.