20221111_rada/odborný rada oddělení právních vztahů k nemovitostem

11.11.2022

V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada oddělení právních vztahů k nemovitostem"