2021124_Odborný referent / vrchní referent oddělení dokumentace katastru nemovitostí

24.11.2021

V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Odborný referent / vrchní referent oddělení dokumentace katastru nemovitostí"