20210113_odborný referent v oddělení dokumentace KN

13.01.2021

V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent v oddělení dokumentace KN"