Kontakty

Typ Telefon
Informace o průběhu řízení - vklady do katastru 284044010
Informace o průběhu řízení - záznamy do katastru 284044010
Výpravna listin s vyrozuměním o provedení vkladu 284044143
Ústředna 284041111
Sekretariát 284044010
Ředitelka katastrálního pracoviště 284044100
Podatelna (přízemí budovy u vchodu vpravo) 284044000
Podatelna (přízemí budovy u vchodu vpravo) 284044008
Opravy chyb v katastrálním operátu 284044161
Námitky proti obnovenému katastrálnímu operátu 284044140
Informace o průběhu řízení – potvrzení geom.plánu (pouze pro oprávněné osoby) 284044138
Služba sledování změn 284044162
Poskytování údajů z katastru nemovitostí 284044162

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Römerová Jana Ing CV153284044100
Jana.Romerova@cuzk.czředitelka KP
Vaisová Vanda Mgr. CV158284044158
Vanda.Vaisova@cuzk.czředitelka odb. právních vztahů k nemovitostem
Šafářová Pavlína Ing. CV161284044161
Pavlina.Safarova@cuzk.czředitelka odboru geodetických informací
Černá Jindřiška Mgr. Bc. 157284044157
Jindriska.Cerna@cuzk.czvedoucí právního oddělení
Suchá Tereza 142284044143
Tereza.Sucha@cuzk.czvedoucí odd. aktualizace PI KN I.
Voničková Irena 151284044156
Irena.Vonickova@cuzk.czvedoucí odd. aktualizace PI KN II.
Behenská Eva Ing. 162284044162
Eva.Behenska@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace KN
Charvát Tomáš Ing. 138284044138
Tomas.Charvat@cuzk.czvedoucí odd. aktualizace GI KN
Naar Marek Ing. 140284044140
Marek.Naar@cuzk.czvedoucí odd. obnovy a revize KN

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

vfk.praha-zapad@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality pracoviště

22.02.2021
V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Odborný referent oddělení aktualizace PI KN I."

Aktuality úřadu

16.02.2021
ÚPRAVA ÚŘEDNÍCH HODIN:
S účinností od 15. 2. 2021 jsou rozšířeny úřední hodiny na všech pracovištích Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách katastrálních pracovišť. Děkujeme za pochopení.

Aktuality resortu

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

15.02.2021
Od 15.2.2021 jsou úřední hodiny na všech katastrálních úřadech v rozsahu minimálně pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, pokud to aktuální personální situace umožňuje, tak i nad tento rozsah. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

11.02.2021
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2021"