20230120_odborný referent v oddělení aktualizace popisných informací odboru právních vztahů k nem.

20.01.2023

V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent v oddělení aktualizace popisných informací odboru právních vztahů k nemovitostem"