20181205 odborný referent/vrchní referent oddělení dokumentace katastru nemovitostí

05.12.2018

V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent oddělení dokumentace katastru nemovitostí"