20180718 odborný referent / vrchní referent v oddělení aktualizace geodetických informací

18.07.2018

V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent / vrchní referent v oddělení aktualizace geodetických informací"