Kontakty

Typ Telefon
Informace o průběhu řízení – vklady do katastru 284043377
Informace o průběhu řízení - záznamy do katastru 284043376
Opravy chyb a námitky proti obnovenému operátu 284043381
Písemné a grafické informace z katastru 284043350
Potvrzování geometrických plánů 284043381
Ředitelka Katastrálního pracoviště 284043378
Sekretariát 284043379
Stížnosti ( místnost 178) 284043378
Výpravna a spisovna 284043384
ústředna 284041111

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Bartošková Kateřina Ing. 254284043054
katerina.bartoskova@cuzk.czvedoucí odd. obnovy a revize KN
Cincibusová Ivana Ing. 181284043381
ivana.cincibusova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace GI KN
Hautkeová Jana Ing. CV178284043378
jana.hautkeova@cuzk.czředitelka KP
Jiskrová Pavlína Ing. 176284043376
pavlina.jiskrova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace PI KN
Kořínková Martina Ing. 250284043350
martina.korinkova@cuzk.czvedoucí odd. dokumentace KN
Lavičková Miroslava Mgr. CV177284043377
miroslava.lavickova@cuzk.czředitelka odboru právních vztahů k nemovitostem
Navrkalová Martina 184284043384
martina.navrkalova@cuzk.czvedoucí odd. aktualizace PI KN II.
Štumpová Pavlína Ing. CV181284043381
pavlina.stumpova@cuzk.czředitelka odboru GI KN
Richterová Petra Bc. 170284043600
petra.richterova@cuzk.czvedoucí právního oddělení

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Horáková Pavlína 179
284043390
pavlina.horakova@cuzk.czsekretariát
Vogničová Lenka 179
284043379
lenka.vognicova@cuzk.czsekretariát

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

VFK.Praha-vychod@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality

13.10.2020

Mimo úředních hodin můžete svá podání včetně objednávek informací z katastru vhodit do sběrného boxu, který je umístěn u vchodu do budovy.
Box je přístupný:
PÁTEK 8 - 12
Prosíme, abyste tato podání vhazovali v uzavřené obálce, označené názvem úřadu, ke kterému podání směřuje. Bude tím zajištěno, že úplné podání obdrží příslušný úřad.

 Aktuality úřadu

16.02.2021
ÚPRAVA ÚŘEDNÍCH HODIN:
S účinností od 15. 2. 2021 jsou rozšířeny úřední hodiny na všech pracovištích Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách katastrálních pracovišť. Děkujeme za pochopení.

Aktuality resortu

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

15.02.2021
Od 15.2.2021 jsou úřední hodiny na všech katastrálních úřadech v rozsahu minimálně pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, pokud to aktuální personální situace umožňuje, tak i nad tento rozsah. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

11.02.2021
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2021"