20181009 odborný/ vrchní referent v oddělení dokumentace KN, odboru geodetických informací

09.10.2018

V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení systemizovaného místa odborný/ vrchní referent v oddělení dokumentace KN, odboru geodetických informací"