20181009 odborný rada v právním oddělení, odboru právních vztahů k nemovitostem

09.10.2018

V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení systemizovaného místa odborný rada v právním oddělení, odboru právních vztahů k nemovitostem"