20220616_odborný rada v právním oddělení odboru právních vztahů k nemovitostem

16.06.2022

V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada v právním oddělení odboru právních vztahů k nemovitostem "